XML-tiedostot pohjautuvat OKM:n julkaisutiedonkeruun määrityksiin ja niihin liittyviin tarpeisiin, erityisesti  julkaisutiedonkeruun ohjeistukseen. Lisätietoja tiedonkeruusta löytyy muun muassa OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

Skeematiedostot

Versio: 1.5
Julkaisupäivämäärä: 31.03.2015
Päivityspäivämäärä:  *6.4.2023  (13.1.2022)

XML-rakennekaaviojulkaisut-kaavio.png
Skeematiedostot
Esimerkkitiedostotjulkaisu_esimerkit.xml
Versiohistoria

muutosloki.txt

*muutettu julkaisunnimi maksimipituudeksi 4000 merkkiä

XML-tiedostojen validointi

XML-tiedostoja voi validoida useita saatavilla olevia työkaluja hyödyntäen. Tällaisia työkaluja ovat mm. XMLlint ja XMLStarlet

Xmllint validointiesimerkki
#>xmllint --noout --schema C:\Temp\julkaisut.xsd C:\Temp\julkaisu_esimerkit.xml

2 Comments

 1. Muutokset  versioon 1.02. (16.9.2015)

  Lisäykset ja muutokset eivät riko vanhan version perusteella tehtyä toiminnallisuutta, vaan lisäävät ainoastaan vapaaehtoisia elementtejä.

  Muutokset edelliseen ovat seuraavat:

  1. ISSN tai ISBN arvoja voi nyt ilmoittaa kaksi per julkaisu. Tämä esitettiin toivomuksena Julkaisutiedonkeruun seminaarissa Turussa elokuun lopussa.

  2. Etunimi ei ole enää pakollinen tieto henkilötietoja annettaessa. Mikäli etunimi ei ole tiedossa voi antaa pelkän sukunimen.

  3. Julkaisun ja Tekijan YksikkoKoodi elementtiin on lisätty valinnainen attribuutti Vanhempi=, jolla voi tarvittaessa ilmoittaa Yksiköiden välisen hierarkian.  Tämä lisättiin sairaanhoitopiirien tarpeiden perusteella.

  Esimerkki yllä olevasta:

  <JulkaisunOrgYksikot>

    <YksikkoKoodi>T405</YksikkoKoodi>

    <YksikkoKoodi Vanhempi="T405">T406</YksikkoKoodi>

    <YksikkoKoodi Vanhempi="T406">T407</YksikkoKoodi>

  </JulkaisunOrgYksikot>

  Yksikkö T407 on T406 alayksikkö, joka puolestaan on T405:n alayksikkö. T405 on suoraan julkaisun organisaation alla. Vanhempia voi ilmoittaa ainoastaan yhden  / yksikkö. Koko hierarkia tuodaan aina Julkaisun yhteydessä yllä kuvatulla tavalla. Esimerkiksi seuraava on virheellinen tapa:

  <JulkaisunOrgYksikot>

    <YksikkoKoodi Vanhempi="T406">T407</YksikkoKoodi>

  </JulkaisunOrgYksikot>

  Suurimalla osalla julkaisutiedonkeruun organisaatioista hierarkiaa ei tarvitse tuoda.

 2. Unknown User (rrapo@csc.fi)

  Muutokset versioon 1.03

  • Organisaation tunnus perustuu koodistoon https://confluence.csc.fi/display/VIR/Koodistot
  • Tieteenala ei ole teknisesti pakotettu elementti
  • JulkaisunTilaKoodi uusi arvo 9 = Yhteisjulkaisu
  • Lisätty vuoden 2016 tiedonkeruuta varten elementtejä :
   • <YhteisjulkaisuYritysKytkin> koodit 1=kyllä/0=ei (Tieto pakollinen tiedonkeruussa, vapaaehtoinen tiedonsiirrossa)
   • <RinnakkaistallennettuKytkin> koodit 1=Julkaisu rinnakkaistallennettu/0=ei vastausta (Tieto pakollinen tiedokeruussa, vapaaehtoinen tiedonsiirrossa
   • <RinnakkaistallennusOsoite> Rinnakkaistallennetun version verkko-osoite