Tavoite

Koota tietoa tarpeista ja käytettävissä olevista ratkaisuista hankintojen ja operoinnin helpottamiseksi sekä "future proof" -ratkaisujen takaamiseksi. LAN-infrastruktuuriin liittyviä kysymyksiä ovat esim.

  • kapasiteettitarve (10G)
  • varayhteydet ja kuormantasaus
  • CWDM-teknologia (erit. 10G)
  • tuettavat IP-teknologiat (IPv6  , reititysprotokollat OSPF/IS-IS/BGP) ja niiden käyttö
  • MetroEthernet ja MPLS Funet-ympäristössä
  • virtualisointitekniikat ja niiden käyttökohteet kampuksilla

Tehtyä

Katso sivu Kampusverkot

Unable to render {children}. Page not found: (luottamuksellinen) AccessFunet - Kampusverkot.

Työn alla