Tavoite

Kerätä tietoa verkonvalvonnan käytännöistä, olemassa olevista työkaluista sekä verkonvalvontatarpeista. Ja täten tukea verkonvalvonnan kehittämistä sekä viime kädessä parantaa kampusverkkojen käytettävyyttä mikä voi säästää työaikaa.

Tehtyä

Katso sivu Verkonvalvonta

Työn alla

Työn alla, editoitavissa olevat dokumentit:

Unable to render {children}. Page not found: (luottamuksellinen) AccessFunet - Verkonvalvonta.

  • No labels