Tämän sivun sisältö:
 
 
TunnisteFunetin Parhaat käytännöt -dokumentti
Versio1.0
TilaKommentointikierros päättynyt 31.5.2012. Funetin TVK hyväksynyt dokumentin 30.8.2012.
Päiväys4.6.2012
OtsikkoFreeRADIUS-tietokantaliitos
TyöryhmäMobileFunet
LaatijatWenche Backman-Kamila/CSC, Tuukka Vainio/TY, Miika Räisänen/OY, Thomas Backa/ÅA
VastuutahoWenche Backman-Kamila/CSC
Tyyppisuositus

Näissä ohjeissa käsitellään miten FreeRADIUS-palvelin liitetään ulkoiseen käyttäjätietokantaan. Ennen kuin siirrytään tähän vaiheeseen, on syytä konfiguroida FreeRADIUS-palvelimen perusasetukset. Ohjeita tähän löytyy sivulta  FreeRADIUS-konfigurointi.

Näiden ohjeiden pääkirjoittajana on toiminut Wenche Backman-Kamila paitsi lukujen "Useamman tietokannan huomioonottaminen" ja "EAP-TLS-autentikointi" osalta, jotka on kirjoittanut Tuukka Vainio.

Liittäminen Active Directoryyn

Samba ja Kerberos

Samba ja Kerberos tarvitaan liittämään FreeRADIUS-palvelin Active Directory (AD) -käyttäjätietokantaan. RHELin tapauksessa Sambasta voidaan asentaa joko distribuution oma versio yum-komennon avulla tai uusin versio Sambasta voidaan asentaa lataamalla tarvittavat paketit netistä ja käyttämällä rpm-komentoa. Kunhan distribuution oma versio on tuoreempi kuin 3.0.0 kannattaa käyttää yum:ia, sillä näin päivityksen hallinta helpottuu.

Vaihtoehto 1 - Samban asentamien yum:in avulla

Distribuution oma versio Sambasta ja Samban yhteydessä asentavasta Winbind-ohjelmasta selviää yum info -komennon avulla (yum info *samba* ja yum info *winbind*). Samba ja Winbind asennetaan yum install-komennon avulla. Itse ohjelman lisäksi kannattaa myös installoida mukana tulevat dokumentaatiotiedostot samba*-doc.

Vaihtoehto 2 - Samban pakettien lataaminen ja asentaminen rpm:llä

Aloitetaan lataamalla Samba vaikka downloads-sivulla olevan enterprisesamba.com-linkin kautta. Ladataan ainakin seuraavat paketit:

 • samba3*.rpm, joka tarvitsee
  • libwbclient*.rpm
  • samba3-client*.rpm
 • samba3-winbind*.rpm

Seuraavaksi installoidaan paketit ajamalla rpm -ihv (tai -Uhv) libwbclient*.rpm, rpm -ihv (tai -Uhv) samba3-client*.rpm, rpm -ihv (tai -Uhv)samba3*.rpm ja rpm -ihv (tai -Uhv) samba3-winbind*.rpm . Voi olla järkevää installoida myös paketit samba3-utils*.rpm, samba3-debuginfo*.rpm ja samba3-doc*.rpm vastaavalla tavalla. samba3-doc saattaa tarvita lisäpaketteja, jotka voidaan etsiä täältä.

Samban konfigurointi

Kokeile ensin että Samba ja Winbind käynnistyvät ajamalla komennot: /etc/init.d/smb start ja /etc/init.d/winbind start.

Kun Samba on installoitu konfiguroidaan /etc/samba/smb.conf-tiedostoa. Malli löytyy mm. Samba-wikin sivuilta mutta pelkästään autentikoinnin tarpeisiin räätälöidystä konfigurointitiedosta löytyy esimerkki selityksineen liitetiedostosta. Lisätietoja eri parametreista löytyy ainakin samba3-doc-lisäpaketin smb.conf.5.html-tiedostosta ..../samba3/htmldocs/manpages/-hakemistosta. Asetukset voidaan testata ajamalla testparm smb.conf .

Kerberos

Seuraavaksi määritellään Kerberos-sovelluksen parametrit. Riittää, että palvelimelle on installoitu seuraavat paketit:

 • krb5-workstation
 • krb5-libs

Kerberoksen parametrit määritellään /etc/krb5.conf-tiedostoon. Myös Kerberoksen parametrien suhteen löytyy malli Samba-wikin sivuilta. Liitetiedostosta löytyy FreeRADIUS-palvelimen ja AD:n liittämiselle esimerkkiparametreja. Huomioi, että isot tai pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Koska Kerberoksen toiminta on riippuvainen täsmällisestä ajasta, kannattaa tässä vaiheessa tarkistaa että palvelin käyttää samoja NTP-palvelimia kuin AD. NTP-palvelimet määritellään tiedostossa etc/ntp.conf. Funetin NTP-palvelimet ntp1.funet.fi ja ntp2.funet.fi määritellään seuraavalla tavalla:

restrict 193.166.5.177 mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
server 193.166.5.177 
restrict 193.166.5.197 mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery 
server 193.166.5.197
Liitos Active Directoryyn

Käynnistä seuraavaksi samba ja winbind komennoilla /etc/init.d/smb start ja /etc/init.d/winbind start. Liitetään palvelin AD:hen ajamalla komento net ads join –S <domain_controller> –U <administrator-tunnus> –W windows. Tämän jälkeen winbind tulisi käynnistää uudelleen: /etc/init.d/winbind restart. Liittymisen onnistumista voidaan testata kaikilla käyttäjätunnuksilla, jotka on määritelty AD:hen, esim. näin: wbinfo -a kayttajatunnus. Syötä salasanasi ja varmista että testi päättyy ilmoituksella authentication succeeded. FreeRADIUS-palvelimen kanssa tullaan käyttämään Samban ntlm_auth-sovellusta, joten sitä kannattaa myös testata:

ntlm_auth --username kayttajatunnus --password
password:
NT_STATUS_OK: Success (0x0)

Ennen kuin siirrytään FreeRADIUS-palvelimen konfigurointiin on määriteltävä radiusd-käyttäjälle oikeudet käyttää winbindia. Tämä tehdään muuttamalla winbindd_privileged-kansion oikeudet. Jos winbindd_privileged-kansion ryhmäkäyttäjäksi on määritelty wbpriv, kannattaa lisätä radiusd-käyttäjä wbpriv-ryhmään esim. useradd-komennolla (useradd -G wbpriv radiusd). Jos wbpriv-ryhmä puuttuu, voidaan lisätä radiusd suoraan winbindd_privileged-kansion ryhmäkäyttäjäksi komennolla chown root:radiusd /var/lib/samba/winbindd_privileged.

Lopuksi kannattaa varmistaa, että ryhmällä on luku- ja ajo-oikeudet kansioon. Jos ei, ne lisätään komennlla  chmod 750 /var/lib/samba/winbindd_privileged.

Konfigurointi

AD:ssä käyttäjien salasanat on tallennettu NTHASH-muodossa ja mahdolliset EAP- ja EAP-tyyppiset menetelmät määräytyvät seuraavan taulukon mukaan. Yleensä tuetaan FreeRADIUS-palvelimen ollessa liitettynä AD:hen menetelmät PEAP-MSCHAPv2, TTLS-MSCHAPv2 sekä TTLS-PAP. Ennen kuin aloitat varsinaisen konfiguroimisen, varmista että proxy.conf-tiedostoon on määritelty oma realmisi muodostamaan erikoistapaus (esimerkkinä csc.fi):

realm csc.fi { 
}

Autentikointi kaikilla menetelmillä hoidetaan ntlm_auth-sovelluksen avulla, mutta sitä kutsutaan hieman eri tavalla menetelmästä riippuen.

Konfigurointi TTLS-PAP-menetelmän tukemiseksi

TTLS-PAP-menetelmä tuetaan luomalla ensin /etc/raddb/modules-hakemistoon tiedosto nimeltään ntlm_auth ja lisäämällä siihen seuraavat rivit:

exec ntlm_auth{ 
wait = yes 
program = "/usr/bin/ntlm_auth --request-nt-key --domain=windows --username=%{Stripped-User-Name} --password=%{User-Password}" 
}

Muuta --domain-parametrin arvoa jos haluat tässä käyttää tiettyä omaa domainia (--domain=MYDOMAIN).

Seuraavaksi lisätään /etc/raddb/sites-available-hakemistossa olevalle eduroam-inner-tunnel-tiedostolle merkityt rivit:

authorize {
 auth_log
 files
 suffix
 mschap
 #Jos mschap palauttaa "noop", laitetaan Auth-Type:n arvoksi "ntlm_auth", jotta TTLS-PAP toimisi AD:n kanssa.
 #mschap palauttaa "ok" TTLS-MSCHAPv2:lle ja "noop" TTLS-PAP:ille. mschap palautaaa "noop" myös jos sisempi
 #menetelmä on EAP-tyyppinen, eli PEAP-MSCHAPv2 tai TTLS-(EAP-MSCHAPv2).
 #PEAPin sisäinen menetelmä on aina oltava EAP-tyyppinen.
 if (noop) { #lisätään
 	update control{ #lisätään
 		Auth-Type := ntlm_auth #lisätään
 		} #lisätään
 } #lisätään
 pap
 eap {
 	ok = return
 }
 
 #Jos eap palauttaa "updated", autentikointimenetelmä (Auth-Type) on EAP ja aikaisemmin määritelty ntlm_auth 
 #voidaan poistaa. eap palauttaa "updated" jos sisempi menetelmä on EAP-tyyppinen eli PEAP-MSCHAPv2 tai TTLS-(EAP-MSCHAPv2).
 #eap palauttaa "noop" TTLS-MSCHAPv2:lle ja TTLS-PAP:lle.
 #Jos tämä if-lohko poistetaan autentikointi toimii edelleen, mutta kaksi autentikointimenetelmää tulee siinä tapauksessa 
 #määritellyksi tilanteissa, jossa sisempi menetelmä on EAP-tyyppinen: EAP ja ntlm_auth.
 if (updated) { #lisätään
 	update control{ #lisätään
 		Auth-Type -= ntlm_auth #lisätään
	 } #lisätään
 } #lisätään
}

authenticate {
 Auth-Type PAP{
 pap
 }
 Auth-Type MS-CHAP{
 mschap
 }
 Auth-Type ntlm_auth{ #lisätään
 ntlm_auth #lisätään
 } #lisätään
 # Allow EAP authentication.
 eap
}
.
.
.

Kun eduroam-inner-tunnel muokataan tällä tavalla, voidaan tukea myös PEAP-MSCHAPv2-, TTLS-MSCHAPv2- ja TTLS-EAP-MSCHAPv2-menetelmiä.

FreeRADIUS-palvelimen konfiguroinnin yhteydessä kannattaa myös tutustua sen omaan prosessointikieleen (FreeRADIUS Processing un-language). Tähän voidaan perehtyä palvelimen mukana tulevan ohjeen avulla, joka avataan kirjoittamalla komentoriville man unlang.

Konfigurointi PEAP-MSCHAPv2-, TTLS-MSCHAPv2- ja TTLS-(EAP-MSCHAPv2)-menetelmien tukemiseksi

PEAP-MSCHAPv2-, TTLS-MSCHAPv2- ja TTLS-(EAP-MSCHAPv2)-menetelmien tapauksessa ntlm_auth-sovellus kutsutaan mschap-moduulista, kun halutaan käyttää AD:ta autentikointiin. Muokkaa /etc/raddb/modules/mschap-tiedoston viimeistä riviä seuraavasti:

 ntlm_auth = "/usr/bin/ntlm_auth --request-nt-key --username=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name:-None}} --domain=%{%{mschap:NT-Domain}:-windows} --challenge=%{mschap:Challenge:-00} --nt-response=%{mschap:NT-Response:-00}" 

Poista rivin alussa oleva ruksi. Tällä määrityksellä asetetaan domainin arvoksi "windows", jos NT-Domain-attribuuttia ei tule muualta. Jos haluat tässä käyttää omaa domainia kannattaa määritellä --domain = MYDOMAIN.

Myös mschap-moduulin muut parametrit kannattaa samalla säätää:

use_mppe = yes 
require_encryption = yes 
require_strong = yes 
with_ntdomain_hack = no

Muuta

Jos AD-domainia ei haluta kovakoodata, voidaan se myös määritellä esim. realmin perusteella. Määrittely voidaan tehdä esim. /etc/raddb/sites-enabled/eduroam-inner-tunnel-tiedoston authorize-lohkossa:

authorize {
.
.
 # Strip domain to ntlm_auth attribute
 if ("%{User-Name}" =~ /@myorganisation.fi$/i){
 update request {
 	Stripped-User-Domain = 'my-windows-domain'
 	}
 }
}

Tässä tapauksessa ntlm_auth-kutsun domain-parametrille annetaan arvoksi Stripped-User-Domain:

--domain=%{Stripped-User-Domain}

Stripped-User-Domain on määritettävä ennen kuin sitä voidaan käyttää. Määrittely tehdään lisäämällä seuraava rivi etc/raddb/directory-tiedostoon:

ATTRIBUTE Stripped-User-Domain 3009 string

Kokemuksia

 • Ainakin Samban versio 3.5.10-114(.el6.i686) toimii hyvin Windows 2008 R2:n kanssa.
 • Jos on käytössä SELinux, saattaa olla, että lisäkonfigurointi on tarpeen.
 • On huomattu, että winbind-daemon saattaa välillä kaatua, ilmeisesti muistivuodon vuoksi. Ongelma voidaan kiertää käynnistämällä winbind uudestaan esim. kerran viikossa, jos winbindin päivittäminen ei auta.

Liittäminen LDAP-tietokantaan (OpenLDAP)

FreeRADIUS-palvelimen liittäminen LDAP-tietokantaan onnistuu rlm_ldap-moduulin kautta. Jos moduulia ei ole asennettu RADIUS-palvelimen installointivaiheessa, se tehdään nyt ajamalla komento rpm -Uhv freeradius-ldap-2.1.3-1.x86_64.rpm /usr/src/redhat/RPMS/x86_64–hakemistosta.

FreeRADIUS-palvelin liitetään LDAP-tietokantaan muokkaamalla konfigurointitiedostot seuraavalla tavalla:

proxy.conf

Määritellään LDAP:ia vastaan autentikoitava realm erikoistapaukseksi:

realm ldapdomain.fi {
}

eduroam-inner-tunnel

authorize-lohkoon lisätään suffix-määritelmä realm-osuuden poistamiseksi sekä ldap-määritelmä. Ilman suffix-määritelmää tietokantahaku tullaan suorittamaan käyttäjälle kayttajatunnus@ldapdomain.fi, mutta suffix-määritelmällä haku suoritetaan vain käyttäjälle kayttajatunnus.

authorize {
 auth_log
 files
 suffix #lisätään
 ldap #lisätään
 mschap
 pap
 eap {
 ok = return
 }
}

etc/raddb/modules/ldap

Tähän tiedostoon määritellään LDAP-palvelin ja sen tietokannan tiedot. Jos LDAP-palvelin on samalla palvelimella kuin FreeRADIUS-palvelin, määritelmäksi riittää localhost. Jos ei, määritellään tähän palvelimen nimi ldapserver.realm.fi. Tiedostoon voidaan myös määritellä LDAP-tietokannan käyttäjä, jolloin tietokantaan liitytään tällä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Jos LDAP-tietokannan käyttäjää jätetään määrittelemättä, liitytään tietokantaan autentikoitavan käyttäjän tunnuksella ja salasanalla, mikä on tietoturvallisempi vaihtoehto. Tästä syystä LDAP-tietokannan käyttäjän tiedot on alhaalla kommenteissa. Käyttäjien Organisation Unit (ou) määritellään myös.

ldap {
 server = "localhost" #tai "ldapserver.realm.fi"
 #identity = "cn=Manager,dc=ldaprealm,dc=fi"
 #password = ldaptestsecret
 basedn = "ou=Funetpeople,dc=ldaprealm,dc=fi"
 filter = "(uid=%{%{Stripped-User-Name}:-%{User-Name}})
 .
 .
}

etc/raddb/ldap.attrmap

Tähän tiedostoon määritellään mikä RADIUS-attributti vastaa mitä LDAP-attribuuttia. Jos käyttäjien salasanat ovat tietokannassa selkokielisenä määritellään Cleartext-Password ja jos ne ovat NTHASH-muodossä määritellään NT-Password.

checkItem User-Name uid
checkItem Cleartext-Password userPassword
#TAI
checkItem NT-Password userPassword

Useamman tietokannan huomioonottaminen

Mikäli FreeRADIUS liitetään useampaan ulkoiseen käyttäjätietokantaan, kannattaa huomioida, että yhdenkin autentikointimoduulin epäonnistuminen aiheuttaa oletuksena koko autentikoinnin epäonnistumisen. Ryhmittämällä autentikointimoduulit saadaan autentikointi tehtyä vikasietoisesti:

server eduroam {
 authorize {
 	auth_log
 	suffix
 	group {
 		eap {
 			fail = 1
 			ok = return
 		}
 		ldap {
 			fail = 1
 			ok = return
 		}
 		sql {
 			fail = 1
 			ok = return
 		}
 	}
 }
 authenticate {
.
.
. 

Tällöin ensimmäinen OK:n palauttava moduuli lopettaa autentikoinnin. Jos mikään moduuli ei palauta OK:ta, käyttäjälle palautetaan Access-Reject-vastaus.

EAP-TLS-autentikointi

Varmenteita käyttävä EAP-TLS-autentikointi tarvitsee FreeRADIUS-konfiguroinnin lisäksi julkisten avainten hallintajärjestelmän, jollaiseksi soveltuu Windows-ympäristössä helposti Windows Server Active Directory Certificate Services (Active Directory Certificate Services Step-by-Step Guide). Tämä ohje ei auta PKI:n käyttöönotossa, vaan kuvaa tarvittavat muutokset FreeRADIUS-palvelimen liittämiseksi PKI-ympäristöön. Oletuksena on, että FreeRADIUS-palvelimella on jo toimiva eduroam-konfiguraatio.

PKI-ympäristöstä tarvitaan sen juurivarmenne (alla UniversityOfKaupunkiCA.crt), ja mahdollisesti FreeRADIUS-palvelimille myönnetyt palvelinvarmenteet, mikäli eduroamissa käytettyjä varmenteita ei haluta käyttää RADIUS-palvelimen tunnistamiseen.

Periaatteessa FreeRADIUS-palvelimen pitäisi tunnistaa mitä EAP-metodia käytetään, mutta helpoimmalla pääsee kopioimalla uuden eap-instanssin (eap-tls) eap.conf:n loppuun:

eap {
  # EAP-konfiguraatio, joka toimii eduroamin kanssa. 
  ....
} 

eap eap-tls {
  default_eap_type = tls
  timer_expire = 60
  ignore_unknown_eap_types = no
  cisco_accounting_username_bug = no
  max_sessions = 4096
  tls {
    certdir = ${confdir}/certs
    cadir = ${confdir}/certs
    private_key_file = ${certdir}/radius.yo.fi.key
    certificate_file = ${certdir}/radius.yo.fi-bundle.crt
    CA_file = ${cadir}/UniversityOfKaupunkiCA.crt
 
    dh_file = ${certdir}/dh
    random_file = ${certdir}/random
    cipher_list = "HIGH:!ADH:!MD5"
    fragment_size = 1024
    include_length = yes
    check_crl = no
    check_cert_issuer = "/DC=fi/DC=yo/CN=University of Kaupunki"
  }
}

Olennaiset muutokset muuttujiin:

muuttujaeduroam-varmenteillaoman CA:n varmenteilla
default_eap_typetls
private_key_fileeduroamissa käytetty avainoman CA:n kanssa käytetty avain
certificate_fileeduroam-palvelinvarmenne ja varmenneketju (esim. TERENA-bundle)oman CA:n palvelinvarmenne
CA_fileoman CA:n juurivarmenne, koska klientien varmenteet tarkastetaan tätä vasten
check_cert_issueropenssl x509 -noout -in UniversityOfKaupunkiCA.crt -issuer

Mikäli klientien varmenteet halutaan tarkistaa peruuttamisen varalta, kannattaa käyttää OCSP:tä (tuki tuli FreeRADIUS 2.1.11:ssä, FreeRADIUS-wikin mallikonfiguraatio). CRL-tarkistukset eivät ole näppäriä, koska FreeRADIUS-palvelimen itse tekemä tarkastus edellyttää paikallista CRL-tiedostoa ja FreeRADIUS-palvelimen uudelleenkäynnistystä CRL-tiedoston muuttuessa. Lisäksi ulkoisena komentona kutsuttu OpenSSL vaatii myös paikallisen CRL-tiedoston, koska se ei osaa tarkistaa tiedostoa HTTP:n yli (ks. FreeRADIUS and CRLs).

Jos EAP-TLS:n kanssa ei voida käyttää omaa virtual serveriä (esim. koska sama WLAN-kontrolleri on käytössä), voidaan eap-tls-instanssia kutsua esim. toisen SSID:n autentikointien kohdalla. Tällöin tehdään seuraavat muutokset sites-available/eduroam-tiedostoon:

server eduroam {
  authorize {
    ...
  }
  authenticate {
    Auth-Type eap {
      if (Aruba-Essid-Name == "YO Staff") { # tai muu tapa kaivaa SSID
        eap-tls
      } else {
        eap
      }
    }
    ... 

Windows 7-suplikantin EAP-TLS-asetukset

Security-välilehdeltä:

 • Security type: WPA2-Enterprise
 • Encryption type: AES
 • Choose a network authentication method: Microsoft: Smart Card or other certificate
 • Remember my credentials for this connection each time I'm logged on
 • Settings-napin takaa:
  • When connecting: Use a certificate on this computer
   • Use simple certificate selection
  • Validate server certificate
   • Servers: radius.yo.fi;radius2.yo.fi
   • Trusted Root Certification Authorities: University of Kaupunki CA (tai TERENA-varmenteiden tarvitsema luottosuhde)
   • Do not prompt user to authorize new servers or trusted certification
 • Advanced settings -napin takaa:
  • 802.1X settings -välilehti:
   • Specify authentication mode: Computer authentication

Kommentteja

Ole hyvä ja lisää kommentteja tai omaa tekstiä.

Linuxin liittäminen Active Directoryyn onnistuu myös ohjeen http://deployingradius.com/documents/configuration/active_directory.html mukaisesti. RHEL6:ssa tarvitsee asentaa samba-common- ja samba-winbind-paketit, lisätä radiusd-käyttäjä wbpriv-ryhmään, ja käynnistää winbind-demoni pyörimään. --Tuukka Vainio/TY

Lisäsin yhden puuttuneen aaltosulun kohtaan "Konfigurointi PEAP-MSCHAPv2-, TTLS-MSCHAPv2 ja TTLS-(EAP-MSCHAPv2)-menetelmien tukemiseksi". – Tomi Salmi/CSC,Funet 2013-08-30

 • No labels