Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tiedotusasioita ja raportteja liittyen Funetin toimintaan.

Funetin uutiset: kaksi (2) viimeisintä/kaikki   |   Funetin uutisten tilaaminen

Blog stream

Create a blog post to share news and announcements with your team and company.

Häiriötiedotteet: kaksi (2) viimeisintä/kaikki   Häiriötiedotteiden tilaaminen 


Laadunmittaus (im.funet.fi)

Laadunmittaus 2021-09-27

Tilanne kuukauden alusta nykyhetkeen (03:08:23). Tiedot päivitetty 1 s sitten.
statushost#
breaks
downtime
s
avail %latest break
starting time
OKwww.laurea.fi4546 99.98Sun Sep 26 18:07:20 2021
OKfs.nba.fi3737 99.97Thu Sep 23 20:10:28 2021
OKns.stuk.fi1468 99.98Thu Sep 23 20:10:24 2021
OKgate.mpkk.fi54894 99.78Thu Sep 23 20:10:23 2021
OKfunet-monitoring.kavi.fi1474 99.98Thu Sep 23 20:10:23 2021
OKh013.diak.fi1462 99.98Thu Sep 23 20:10:20 2021
OKns.jypoly.fi142 100.00Wed Sep 22 11:48:30 2021
OKns1.lnet.fi1462 99.98Wed Sep 22 06:42:35 2021
OKenv10.vyh.fi1162 99.99Tue Sep 21 10:32:30 2021
OKns-c.fng.fi1283 99.99Tue Sep 21 06:06:25 2021
OKns.finlit.fi1289 99.99Tue Sep 21 06:06:19 2021
OKim.puv.fi155 100.00Mon Sep 20 14:02:13 2021
OK!www.opintanner.fi111070 99.95Sun Sep 19 16:44:34 2021
OKwww.eenet.ee3183 99.99Fri Sep 17 11:23:12 2021
OKns.ncp.fi1522 99.98Fri Sep 17 06:41:26 2021
OKjoensuu.certia.fi1534 99.98Fri Sep 17 06:41:24 2021
OKidp.seamk.fi149 100.00Thu Sep 16 23:55:19 2021
OKkuopio.ktl.fi1354 99.98Thu Sep 16 06:09:29 2021
OKlp61.nrl.fi1352 99.98Thu Sep 16 06:09:28 2021
OKousrvr.oulu.fi7528 99.98Tue Sep 14 22:24:09 2021
OKns1.savonia.fi154 100.00Wed Sep  8 05:53:13 2021
OKpassat.wasa.shh.fi41468 99.93Sun Sep  5 13:27:06 2021
OKim.kajak.fi1240 99.99Wed Sep  1 06:55:19 2021
OKra.abo.fi00 100.00
OKstream.vasa.abo.fi00 100.00
OKinet-server.arcada.fi00 100.00
OKns2.bof.fi00 100.00
OKvaasa.certia.fi00 100.00
OKshine.cop.fi00 100.00
OKdc.csc.fi00 100.00
OKek-funetgw-lo0.eduskunta.fi00 100.00
OK!www.facebook.com00 100.00
OK!www.ficix.fi00 100.00
OKfunet-im.ficora.fi00 100.00
OKtld.ficora.fi00 100.00
OKfmigate.fmi.fi00 100.00
OKntp2.mikes.funet.fi00 100.00
OKns-secondary.funet.fi00 100.00
OKntp1.mikes.funet.fi00 100.00
OKim.funet.fi00 100.00
OK!mbase.funet.fi00 100.00
OK!www.google.com00 100.00
OKvpn.ha.ax00 100.00
OKjazz.haaga-helia.fi00 100.00
OKns1.hamk.fi00 100.00
OKserifos.helsinki.fi00 100.00
OK!im.tb.hiit.fi00 100.00
OKsmtp.humak.fi00 100.00
OKns.hus.fi00 100.00
OKns1.hut.fi00 100.00
OKns1.netlab.hut.fi00 100.00
OKns1.jyu.fi00 100.00
OKoulu.ktl.fi00 100.00
OKfunet-rtr-funet2.ktl.fi00 100.00
OKgate.kuh.fi00 100.00
OKreppu.lamk.fi00 100.00
OKns1.luc.fi00 100.00
OKns1.lut.fi00 100.00
OKns.metropolia.fi00 100.00
OKcensorius.metsahovi.fi00 100.00
OKwww.mikkeliamk.fi00 100.00
OKfw.nam.fi00 100.00
OK!www.nordu.net00 100.00
OKim-vasa.novia.fi00 100.00
OKim-abo.novia.fi00 100.00
OKns.oamk.fi00 100.00
OKthewall.otaverkko.fi00 100.00
OKfunet-gw.polamk.fi00 100.00
OKim.saimia.fi00 100.00
OKim.samk.fi00 100.00
OKfunetripe.sgo.fi00 100.00
OKshh.fi00 100.00
OKcam.slhk.fi00 100.00
OKgw1.stat.fi00 100.00
OKim.tays.fi00 100.00
OK!tky.fi00 100.00
OK*ns.tokem.fi00 100.00
OKns.turkuamk.fi00 100.00
OKns.dc.turkuamk.fi00 100.00
OKressu.cc.tut.fi00 100.00
OKns1.uef.fi00 100.00
OKavantgarde.uniarts.fi00 100.00
OKpellava.uta.fi00 100.00
OKns1.utu.fi00 100.00
OKkickstart.uwasa.fi00 100.00
OKns.vtt.fi00 100.00
OKping.willab.fi00 100.00

Total of 87 targets, average availability 99.99

Historia Kaikki katkot

Copyright © Funet/CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. All rights reserved.