Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttöönotto

Yhteydenottoa Funet Hostmasterille edellyttäviä asioita ovat muun muassa:

  • uusien osoitteiden hakeminen
  • yhteyshenkilöiden tietojen päivitykset
  • osoitteiden palauttaminen.

Lisäohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

Funetin nimipalvelut ja Hostmaster-tuki sisältyvät Funet-jäsenmaksuun. Funet-jäsenet vastaavat itse domaineihin liittyvistä hankinta- ja uusintakustannuksista.

Tilastot

CSC/Funet jakaa osoitteita viidestä /16-osoitealueesta, joissa on yhteensä n. 330 000 osoitetta. Näistä reilut 80 % on jaettu edelleen Funet-jäsenille. Lisäksi useilla Funet-jäsenillä on käytössään muita IPv4-osoitealueita, erityisesti ns. vanhoja B-luokkia.

IPv6-osoitteita on jaettavissa vielä huomattavasti enemmän (smile)

Ohjeet

IP-osoitteet

Uusia IP-osoitteita haetaan ottamalla yhteyttä Funet Hostmasteriin. Hakijan on varauduttava esittämään osoitteiden käyttötarkoitus sekä mietittävä kuinka paljon osoitteita tarvitaan.

RIPE NCC alkoi syyskuussa 2012 jakaa IPv4-osoitteita viimeisestä /8-blokistaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että paikalliset osoiterekisterit (Local Internet Registry, LIR) voivat saada RIPEltä enää yhden /22-allokaation. Funetilla on kuitenkin vielä vanhaa varastoa, josta riittää vielä jonkin aikaa jaettavaksi jäsenorganisaatioille (tilanne marraskuussa 2016). Osoitteiden vähetessä on varauduttu ottamaan käyttöön rajoituksia.

IPv6-osoitteita Funet-organisaatiot saavat hakemusta vastaan lähtökohtaisesti aina yhden /48-blokin. Suurempia allokaatioita voi saada perustelluista syistä.

Operaattoririippumattomia (Provider Independent) resursseja, kuten IPv6 PI-osoitteita tai julkisia AS-numeroita, voi hakea RIPE NCC:lta Funetin kautta. Tällöin organisaation pitää solmia Funetin kanssa erillinen sopimus PI-resurssien hakemisesta ja ylläpidosta. Lisätietoja saa Funet Hostmasterilta.

Fi-päätteiset verkkotunnukset

Fi-verkkotunnukset haetaan Viestintävirastolta verkkotunnusvälittäjien kautta. Jokaisella Funet-jäsenorganisaatiolla on yksi pääasiallinen verkkotunnus (esim. helsinki.fi), minkä lisäksi voi olla muita tarvittavia verkkotunnuksia.

Osoitteiden ja verkkotunnusten käyttöönotossa tehtävät nimipalvelumuutokset

Nimipalvelumuutoksista tulee ilmoittaa alla olevan taulukon mukaisesti. Viestintäviraston kanssa asioidaan verkkotunnusvälittäjien kautta. Kun muutokset liittyvät ns-secondary.funet.fi-palvelimeen, on myös Funet Hostmasterille ilmoitettava muutoksista etukäteen. Funet Hostmaster auttaa aina tarvittaessa nimipalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

MuutosMiten ja kenelle ilmoitetaan
Auktoritatiivisen nimipalvelimen nimi/osoite vaihtuu/tulee lisää/poistuuIlmoitukset .fi-verkkotunnusten osalta omalle verkkotunnusvälittäjälle ja käänteisnimipalvelun osalta IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). ns-secondary.funet.fi päivittyy automaattisesti.
Uusi .fi verkkotunnusKun halutaan ns-secondary.funet.fi varanimipalvelu, ilmoitus Funet Hostmasterille. Verkkotunnus haetaan Viestintävirastolta verkkotunnusvälittäjän toimesta.
Uusien IP-osoitteitteiden käyttöönotto
Käänteisnimipalvelu kuntoon ja ilmoitus IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). Hostmaster tekee tarvittavat delegoinnit.
IP-osoitteet poistuvat käytöstäIlmoitus IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). Käänteisnimipalvelun delegoinnit ja RIPE-tietokantamerkinnät poistetaan.
Verkkotunnus poistuu käytöstä
Ilmoitus verkkotunnuksen myöntäjälle (FI-verkkotunnuksissa oma verkkotunnusvälittäjä). Poistuneista verkkotunnuksista tulee ilmoittaa myös Funet Hostmasterille silloin, kun nimipalvelimena on ns.funet.fi.