Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Käyttöönotto

Yhteydenottoa Funet Hostmasterille edellyttäviä asioita ovat muun muassa:

  • uusien osoitteiden hakeminen
  • yhteyshenkilöiden tietojen päivitykset
  • osoitteiden palauttaminen.

Lisäohjeita löytyy tämän sivun IP-osoitteet ja verkkotunnukset#Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

Funetin nimipalvelut ja Hostmaster-tuki sisältyvät Funet-jäsenmaksuun. Funet-jäsenet vastaavat itse domaineihin liittyvistä hankinta- ja uusintakustannuksista.

Tilastot

CSC/Funet jakaa osoitteita viidestä /16-osoitealueesta, joissa on yhteensä n. 330 000 osoitetta. Näistä reilut 80 % on jaettu edelleen Funet-jäsenille. Lisäksi useilla Funet-jäsenillä on käytössään muita IPv4-osoitealueita, erityisesti ns. vanhoja B-luokkia.

IPv6-osoitteita on jaettavissa vielä huomattavasti enemmän (smile)

Ohjeet

IP-osoitteet

Uusia IP-osoitteita haetaan ottamalla yhteyttä Funet Hostmasteriin. Hakijan on varauduttava esittämään osoitteiden käyttötarkoitus sekä mietittävä kuinka paljon osoitteita tarvitaan.

RIPE NCC alkoi syyskuussa 2012 jakaa IPv4-osoitteita viimeisestä /8-blokistaan, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että paikalliset osoiterekisterit (Local Internet Registry, LIR) voivat saada RIPEltä enää yhden /22-allokaation. Funetilla on kuitenkin vielä vanhaa varastoa, josta riittää vielä jonkin aikaa jaettavaksi jäsenorganisaatioille (tilanne marraskuussa 2016). Osoitteiden vähetessä on varauduttu ottamaan käyttöön rajoituksia.

IPv6-osoitteita Funet-organisaatiot saavat hakemusta vastaan lähtökohtaisesti aina yhden /48-blokin. Suurempia allokaatioita voi saada perustelluista syistä.

Operaattoririippumattomia (Provider Independent) resursseja, kuten IPv6 PI-osoitteita tai julkisia AS-numeroita, voi hakea RIPE NCC:lta Funetin kautta. Tällöin organisaation pitää solmia Funetin kanssa erillinen sopimus PI-resurssien hakemisesta ja ylläpidosta. Lisätietoja saa Funet Hostmasterilta.

Fi-päätteiset verkkotunnukset

Fi-verkkotunnukset haetaan Viestintävirastolta verkkotunnusvälittäjien kautta.

Osoitteiden ja verkkotunnusten käyttöönotossa tehtävät nimipalvelumuutokset

Nimipalvelumuutoksista tulee ilmoittaa alla olevan taulukon mukaisesti. Viestintäviraston kanssa asioidaan verkkotunnusvälittäjien kautta. Kun muutokset liittyvät ns-secondary.funet.fi-palvelimeen, on myös Funet Hostmasterille ilmoitettava muutoksista etukäteen. Funet Hostmaster auttaa aina tarvittaessa nimipalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

MuutosMiten ja kenelle ilmoitetaan
Auktoritatiivisen nimipalvelimen nimi/osoite vaihtuu/tulee lisää/poistuuIlmoitukset .fi-verkkotunnusten osalta omalle verkkotunnusvälittäjälle ja käänteisnimipalvelun osalta IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). ns-secondary.funet.fi:hin vaikuttavista muutoksista tulee ilmoittaa Funet Hostmasterille.
Uusi .fi verkkotunnusKun halutaan ns-secondary.funet.fi varanimipalvelu, ilmoitus Funet Hostmasterille. Verkkotunnus haetaan Viestintävirastolta verkkotunnusvälittäjän toimesta.
Uusien IP-osoitteitteiden käyttöönotto
Käänteisnimipalvelu kuntoon ja ilmoitus IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). Hostmaster tekee tarvittavat delegoinnit.
IP-osoitteet poistuvat käytöstäIlmoitus IP-osoitteiden jakajalle (yleensä Funet Hostmaster). Käänteisnimipalvelun delegoinnit ja RIPE-tietokantamerkinnät poistetaan.
Verkkotunnus poistuu käytöstä
Ilmoitus verkkotunnuksen myöntäjälle (FI-verkkotunnuksissa oma verkkotunnusvälittäjä). Poistuneista verkkotunnuksista tulee ilmoittaa myös Funet Hostmasterille silloin, kun nimipalvelimena on ns.funet.fi.