Tämä sivu sisältää:NORDUnet

Pohjoismaat ovat hyvin aktiivisessa yhteistyössä järjestäessään verkkopalveluja korkeakoulu- ja tiedeyhteisölle. Yhteistyö alkoi jo vuonna 1980.

Yhteistyötä koordinoi Tanskassa toimiva NORDUnet A/S, jonka osakkaina ovat viiden Pohjoismaan tutkimusverkko-organisaatiot

tai vastaavat ministeriöt (esimerkiksi Suomessa opetus- ja kulttuuriministeriö).

NORDUnet-runkoverkko

NORDUnet huolehtii Pohjoismaiden tutkimusverkkojen välisestä tiedonsiirtoverkosta ja yhteyksistä kansainväliseen akateemiseen ja kaupalliseen Internet-verkkoon.

Lisätietoja saa NORDUnetin verkkosivuilta.

NORDUnetin tapahtumat

NORDUnetin tapahtumista mainittakoon NORDUnet-konferenssit ja NORDUnet Technical Workshop:t, jotka kumpikin järjestetään joka toinen vuosi vuorotellen. Järjestäjät toivovat, että myös korkeakouluista tulisi osallistujia näihin tapahtumiin, joissa on tilaisuus toteuttaa mm. korkeakoulujen kansainvälistymisen tavoitteita.

  • NORDUnet-konferenssi on ei-niin-tekninen koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseen ja kehittämiseen tähtäävä tapahtuma
  • NORDUnet Technical Workshop:ssa kohdataan, keskustellaan ja työskennellään yhdessä tutkimuksen ja koulutuksen tietoteknisten asioiden merkeissä
  • No labels