Tämän palvelun käyttö sisältyy Funet-jäsenmaksuun.

Kuvaus

Funet-jäsenorganisaation DNS-nimipalvelun eri komponentteja voidaan toteuttaa Funetin nimipalvelimilla. Jäsenorganisaatio välttyy tällöin omien nimipalvelinlaitteiden ja -ohjelmistojen ylläpidolta. Palveluun voidaan joustavasti sisällyttää seuraavia komponentteja:

 • resolvointipalvelu ns-cache.funet.fi
 • päänimipalvelu ja nimipalvelutietojen hallintakäyttöliittymä
 • varanimipalvelu ns-secondary.funet.fi

Tältä sivulta löytyy vastauksia esimerkiksi seuraaviin tilanteisiin:

 • Haluan määritellä nimipalvelimet (name servers) työasemaan/päätelaitteeseen – ks. resolvointipalvelu
 • Tarvitsen nimipalvelimet verkkotunnukselleni – ks. päänimipalvelu
 • Haluan varmistaa verkkotunnusteni nimipalvelun toiminnan omien nimipalvelimieni huolto- ja vikatilanteissa – ks. varanimipalvelu

Resolvointipalvelu ns-cache.funet.fi

Resolvointipalvelun nimipalvelimia voidaan käyttää tavallisten päätelaitteiden, kuten esimerkiksi tietokoneiden nimipalvelinmäärityksissä palvelinlaitteina (name server). Toinen mahdollinen käyttötapa on nimipalvelukyselyjen keskitetty ohjaaminen jäsenorganisaation omista resolvointipalvelimista ns-cache.funet.fi-palvelimiin (ns. forwarder-käyttö).

Palvelua käyttävän jäsenorganisaation ei tarvitse välttämättä ylläpitää omaa nimipalvelinta. Oman nimipalvelimen käyttö on kuitenkin suositeltavaa teknisistä suorituskykysyistä, mikäli verkon käyttö on laajaa. Huomaa myös, että jos Funet-yhteys katkeaa, resolvointipalvelun puuttuminen voi haitata paikallisverkon toimintaa.

Palvelussa on täysi IPv6- ja IPv4-tuki. DNSSEC-validointi otettiin käyttöön tammikuussa 2012.

Päänimipalveluja nimipalvelutietojen ylläpitokäyttöliittymä

Päänimipalvelun jäsenorganisaation verkkotunnuksen auktoritatiivisina nimipalvelimina voidaan käyttää Funetin nimipalvelimia:

 • ns.funet.fi
 • ns2.funet.fi
 • ns-secondary.funet.fi

Palvelua käyttävien verkkotunnusten nimi- ja IP-osoitetietoja jäsenorganisaatio voi ylläpitää itse www-käyttöliittymällä, jonne jäsenorganisaatiolle luodaan pyynnöstä omat käyttäjätunnukset omien verkkotunnustensa DNS-tietueiden ylläpitämistä varten.

Palvelu tukee täysin sekä IPv6- että IPv4-osoitteita, tavallisia ns. forward-verkkotunnuksia ja käänteisnimipalvelua. Palvelu ei sovellu suoraan Dynamic DNS Update (RFC 2136) -menetelmällä hallittaville verkkotunnuksille. Palvelu ei toimi DNS-resolverina (vrt. ns-cache.funet.fi-palvelu).

Varanimipalvelu ns-secondary.funet.fi

ns-secondary.funet.fi-palvelua voidaan käyttää jäsenorganisaation verkkotunnusten (esim. organisaatio.fi) varanimipalvelimena. Päänimipalvelimena voi tällöin olla joko Funetin päänimipalvelu tai jäsenorganisaation oma päänimipalvelin. ns-secondary.funet.fi:n käyttöä suositellaan kaikkien Funetin jakamien IP-osoitteiden käänteisnimipalvelussa.

Palvelun tarkoitus on parantaa jäsenorganisaatioiden verkkotunnusten määräävän nimipalvelun saavutettavuutta Internetistä. Palvelua kannattaa käyttää erityisesti silloin, jos jäsenorganisaation omat nimipalvelut sekä niiden Internet-yhteydet eivät ole vikasietoisia.

Palvelu tukee täysin sekä IPv6- että IPv4-osoitteita, tavallisia ns. forward-verkkotunnuksia ja käänteisnimipalvelua. Zone-päivitykset jäsenorganisaation omista päänimipalvelimista ns-secondary.funet.fi-palveluun on mahdollista varmentaa TSIG-menetelmällä. Palvelu tukee DNS NOTIFY -menetelmää (RFC 1996) zone-päivitysten nopeuttamiseksi. Palvelu ei toimi DNS-resolverina (vrt. ns-cache.funet.fi-palvelu).

Käyttöönotto

Resolvointipalvelu ns-cache.funet.fi

Palvelu on käytettävissä Funet-asiakasyhteyden kautta ilman erillisiä Funetin toimenpiteitä. Tietoturvasyistä palvelua ei kuitenkaan voi käyttää sellaisista jäsenorganisaation verkoista, jotka on liitetty Internetiin myös muiden kuin Funet-verkon kautta. Ota halutessasi yhteyttä Funet Hostmasteriin: Yhteystiedot.

Palveluosoitteet:

IPv6IPv4
2001:708::53:1193.166.4.24
2001:708::53:2193.166.4.25

Päänimipalvelu ja nimipalvelutietojen ylläpitokäyttöliittymä

Yhteydenottoa Funet Hostmasterille edellyttäviä asioita ovat:

 • päänimipalvelun käyttöönotto verkkotunnukselle (esim. organisaatio.fi)
 • verkkotunnuksen poistaminen palvelusta
 • ylläpitokäyttöliittymän käyttöoikeuksiin ja -tunnuksiin liittyvät muutokset

Lisäohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet-kohdasta.

Varanimipalvelu ns-secondary.funet.fi

Varanimipalvelun käyttöönottamiseksi jäsenorganisaatio voi tehdä osan tarvittavista toimenpiteistä itsenäisesti ja osa vaatii yhteydenottoa Funet Hostmasteriin; yhteystiedot: Yhteystiedot.

Lisäohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet-kohdasta.

Hinnoittelu

Nimipalvelut sisältyvät Funet-maksuun.


Ohjeet

Jäsenorganisaatio voi ylläpitää itsenäisesti nimipalvelutietoja eli lisätä, muuttaa ja poistaa verkkotunnuksiinsa kuuluvia Internetissä näkyviä IP-osoitetietoja (esim. nimen www.organisaatio.fi IP–osoite). Hallinta tapahtuu www-käyttöliittymällä, jossa käyttäjätunnuksella on pääsy ainoastaan käyttäjätunnukseensa liitettyjen jäsenorganisaatioiden verkkotunnusten tietoihin. Sisäänkirjautumisessa käytetään salasanaa tunnistautumiseen ja lisärajoituksena tietyllä käyttäjätunnuksella voi kirjautua palveluun ainoastaan jäsenorganisaation valitsemista verkoista.

Nimipalvelutietojen hallinnan www-käyttöliittymän osoite on https://dns-admin.funet.fi/. Palveluun pääsy on rajattu pääsylistoin vain palvelua käyttävien jäsenorganisaatioiden IP-osoitteista.

Hallintakäyttöliittymällä tehdyt muutokset tulevat näkyviin Internetin nimipalvelussa Funetin auktoritatiivisten nimipalvelinten (ns.funet.fi, ns2.funet.fi ja ns-secondary.funet.fi) kautta.

Toimenpiteet, jotka edellyttävät yhteydenpitoa Funet Hostmasteriin

Funet Hostmasterilta edellytetään toimenpiteitä varanimipalvelun käyttöönottamiseksi seuraavissa tapauksissa:

 • jäsenorganisaation n.s. ylimmän tason verkkotunnuksen (esim. organisaatio.fi) liittäminen palveluun

 • muualta kuin Funetilta jäsenorganisaatiolle delegoidun käänteisnimipalvelun ylimmän tason verkkotunnuksen (esim. 2.1.in-addr.arpa) liittäminen palveluun

 • TSIG-avainten käyttö zone-päivitysten ja DNS NOTIFY -viestien varmentamiseksi

 • jos verkkotunnuksen zone-päivitykset halutaan jakaa varanimipalveluun jostain muualta kuin verkkotunnuksen muilta nimipalvelimilta (n.s. hidden master:in käyttö)

Yhteydenotto Funet Hostmasteriin: Yhteystiedot.

Varanimipalvelu päivittää verkkotunnuksen tiedot zone transfer (AXFR) -menetelmällä verkkotunnuksen muista nimipalvelimista tai erikseen määriteltäviltä hidden master palvelimilta. Näiltä samoilta palvelimilta varanimipalvelu hyväksyy myös DNS NOTIFY -viestit zone-päivitysten nopeuttamiseksi.

Toimenpiteet, jotka jäsenorganisaatio voi suorittaa itsenäisesti

Palvelun käyttöönotto alemman tason verkkotunnukselle: Kun varanimipalvelu on otettu käyttöön jäsenorganisaation ylimmän tason verkkotunnukselle eli zonelle (esim. organisaatio.fi tai 2.1.in-addr.arpa - sovittava Funet Hostmasterin kanssa), voi palvelun ottaa käyttöön myös alemman tason zonelle (esim. osasto.organisaatio.fi tai 3.2.1.in-addr.arpa) lisäämällä ylemmän tason zoneen delegointi-NS-tietueeksi ns-secondary.funet.fi: Kaikki varanimipalvelua käyttävät zonet käydään automaattisesti läpi noin kerran vuorokaudessa ja varanimipalvelu konfiguroituu silloin slave-nimipalvelimeksi kaikille niille zoneille, joiden delegointi-NS-tietueryhmässä on mukana ns-secondary.funet.fi. Huomaa, että nimenomaan delegoivassa ylemmän tason zonessa oleva NS-tietueryhmä ohjaa automaattista käyttöönottoa, eikä ns-secondary.funet.fi:n lisääminen zonen omaan NS-tietueryhmään siis riitä.

Esimerkki 1: ns-secondary.funet.fi-palvelun käyttö zoneille organisaatio.fi. ja osasto.organisaatio.fi.

 1. organisaatio.fi. on jäsenorganisaation päätason zone. Varanimipalvelun käyttöönotto sille on sovittu Funet Hostmasterin kanssa.

 2. osasto.organisaatio.fi. on asiakkaan alizone. Koska sille on parent zonessa organisaatio.fi. lisätty delegointi-NS-tietueeksi ns-secondary.funet.fi, konfiguroituu varanimipalvelu automaattisesti zonen nimipalvelimeksi. Oleelliset kohdat parent zonesta organisaatio.fi.:

  $ORIGIN organisaatio.fi.
  @    24h   IN SOA ns.organisaatio.fi. hostmaster.organisaatio.fi. ( ; ... tietueen loppuosa poistettu
 ; zonen organisaatio.fi omat NS- ja tarvittavat A/AAAA-tietueet:
  @        NS   ns1
          NS   ns2
          NS   ns-secondary.funet.fi.
  ns1       A    1.2.3.4
          AAAA  2001:708:abc:d::1:53
  ns2       A    1.2.4.4
          AAAA  2001:708:abc:e::2:53
 ; alizonen osasto.organisaatio.fi delegointi-NS-tietueet:
  osasto     NS   ns1
          NS   ns2
          NS   ns-secondary.funet.fi.
Päänimipalvelun ja palomuurin konfigurointi

Päänimipalvelimen tai mahdollisesti käytettävän erillisen n.s. hidden master -palvelimen, jolta ns-secondary.funet.fi-varanimipalvelu päivittää zone-tiedot:

 1. palomuurin tulee hyväksyä sekä TCP- että UDP-liikenne porttiin 53 (domain) ja
 2. nimipalveluohjelmiston (tms.) tulee hyväksyä zone transfer pyynnöt

kaikista ns-secondary.funet.fi-palvelun käyttämistä osoitteista, jotka on lueteltu taulukossa alla:

PalvelinTehtäväIPv6-osoiteIPv4-osoite
ns-secondary.funet.fijulkinen nimipalvelu2001:708:10:55::53128.214.248.132
otso.funet.fizone-kopiointien lähdeosoite 1. palvelimella2001:708:10:55::53:1128.214.248.137
karhu.funet.fizone-kopiointien lähdeosoite 2. palvelimella2001:708:10:55::53:2128.214.248.138

Pääsylistoissa voi käyttää ylläolevan taulukon yksittäisten osoitteiden sijasta turvallisesti myös osoitealueita 2001:708:10:55::/64 ja 128.214.248.128/28; niitä käyttävät on ainoastaan ns-secondary.funet.fi-varanimipalvelun järjestelmät.

DNS NOTIFY -viestit tulee lähettää aina molemmille palvelimille otso.funet.fi ja karhu.funet.fi.

Esimerkki 2: Linux-palvelimen pakettisuodatussäännöt

Pakettisuodatussääntöjen lukumäärän kohtuullistamiseksi hyväksytään yhteydenotot yllämainituista osoitealueista yksittäisten palvelinosoitteiden sijasta. (Huomaa, että parhaat käytännöt sääntöjen toteuttamiseksi vaihtelevat tapauskohtaisesti ja saattavat poiketa tässä esitetystä):

IPv6:

  ip6tables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp -s 2001:708:10:55::/64 --dport 53
ip6tables -I INPUT -j ACCEPT -p udp -s 2001:708:10:55::/64 --dport 53

IPv4:

  iptables -I INPUT -j ACCEPT -p tcp -s 128.214.248.0/24 --dport 53
iptables -I INPUT -j ACCEPT -p udp -s 128.214.248.0/24 --dport 53

Esimerkki 3: Zone transfer -pääsylistan ja DNS NOTIFY -asetusten konfigurointi BIND-nimipalvelinohjelmiston named.conf-asetustiedostossa:

  acl "funet-ns-secondary" {
128.214.248.0/24;
2001:708:10:55::/64;
};
options {
// ... muita asetuksia...
allow-transfer {
// ... oma verkonvalvonta tms.
funet-ns-secondary;
};
also-notify {
2001:708:10:55::53:1; // otso.funet.fi
128.214.248.137; // otso.funet.fi
2001:708:10:55::53:2; // karhu.funet.fi
128.214.248.138; // karhu.funet.fi
};
// ... muita asetuksia...
};

Huomaa, että jos ns-secondary.funet.fi-palvelua halutaan käyttää vain osalle zoneista ja nimenomaan halutaan estää mahdollisuuskin zonen sisällön kopiointi ns-secondary.funet.fi-palveluun, täytyy allow-transfer- ja also-notify- asetukset poistaa options-asetuslohkosta ja panna ne niiden zonejen zone-asetuslohkoihin, joita ns-secondary:n halutaan palvelevan.

Esimerkki 4: Zone transfer -pääsylistan ja DNS NOTIFY -asetusten konfigurointi NSD-nimipalvelinohjelmiston nsd.conf-asetustiedostossa, tehtävä jokaiselle zonelle erikseen:

  zone:
    name: organisaatio.fi
    # ... muita asetuksia...
    provide-xfr: 2001:708:10:55::/64;
 provide-xfr: 128.214.248.0/24;
notify: 2001:708:10:55::53; # ns-secondary.funet.fi
notify: 128.214.248.132; # ns-secondary.funet.fi
notify: 2001:708:10:55::53:1; # otso.funet.fi
notify: 128.214.248.137; # otso.funet.fi
notify: 2001:708:10:55::53:2; # karhu.funet.fi notify: 128.214.248.138; # karhu.funet.fi

Huomaa, että jos NSD:n konfiguraatiotiedostoa ylläpidetään käsityönä, kannattaa harkita include:-toiminnon käyttöä.