Tämän palvelun käyttö sisältyy Funet-jäsenmaksuun.

Kuvaus

Funet-verkossa on suorituskykymittauksia varten iperf.funet.fi-palvelin. Testien tekeminen edellyttää iperf3-ohjelman asentamista omalle koneelle. Ohjelman avulla voidaan mitata TCP-suorituskykyä mittaavalta koneelta ja palvelimen välillä.

Käyttöönotto

Palvelu on käytettävissä ilman erillisiä Funetin toimenpiteitä. Ota halutessasi yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot.

Lisäohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet -kohdasta.

Hinnoittelu

Palvelu sisältyy Funet-jäsenmaksuun.

Tilastot

Palvelusta ei ole saatavilla tilastoja.

Ohjeet

iperf-palvelu on käytettävissä sekä IPv4:llä että IPv6:lla. Huomaa, että käytössä on vain iperf3, joka on epäyhteensopiva iperf2:n kanssa (iperf3 FAQ).

Oletuksena testi toimii TCP-yhteyden yli ja testaa tiedonsiirtoa asiakkaalta palvelimelle. Toiseen suuntaan voi testata lisäämällä vivun -R. Palvelimella on tällä hetkellä 10 G -yhteys Funetiin, mutta yhdellä TCP-yhteydellä ei välttämättä saa koko tätä kapasiteettia täytettyä. Useamman rinnakkaisen yhteyden käyttäminen, esim. -P2, voi auttaa suuremman kokonaisnopeuden saavuttamiseen. Palvelin tukee vain yhtä samanaikaista testiä, joten jos se kertoo olevansa varattu, kannattaa kokeilla myöhemmin uudestaan.

Testi käynnistetään esim. komennoilla:

iperf3  -c iperf.funet.fi     # TCP, IPv6 tai IPv4
iperf3 -4 -c iperf.funet.fi     # TCP, IPv4
iperf3 -6 -c iperf.funet.fi -R -P 2 # TCP, IPv6, palvelimelta asiakkaalle,
                   # kaksi samanaikaista yhteyttä

TCP-testien ajaminen ei vaadi autentikointia. UDP-testit eivät ole toistaiseksi avoimesti saatavilla. Jos tarvitset niitä tai muita testejä, ota yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot.

Ohjeita iperfin käyttöön löytyy mm. geant.orgin wikistä.


 • No labels