Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Julisteiden aiheet

Julisteiden nimistä selviää niiden koko (esim. A0, A4) ja tekstin kieli (EN, SV, FI).

  • A0- ja A1-kokoisista julisteista voi tulostaa myös pienempiä kokoja kuvanlaadun kärsimättä
  • eri kieliversioita voi olla samassa PDF-tiedostossa, kuitenkin omina, erillisinä sivuinaan

Katso myös Palveluesitteet

eduroam

  File Modified
PDF File eduroam-A0-EN.pdf English Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi
PDF File eduroam-A0-FI.pdf Suomenkielinen Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi
PDF File eduroam-A0-SV.pdf Svenska Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi
PDF File eduroam-A4-EN-SV-FI.pdf English, svenska, suomenkielinen Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi

Funet FileSender

  File Modified
PDF File FileSender-A0-EN-SV.pdf English, svenska Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi
PDF File FileSender-A0-FI.pdf Suomenkielinen Oct 23, 2015 by mmemonen@csc.fi

Funet-verkkokartta

  File Modified
PDF File Funet-kartta-A0-FI-v2015.pdf Funet-kartta v. 2015 Oct 28, 2015 by mmemonen@csc.fi
PDF File Funet-kartta-A1-FI-v2017-laaja.pdf Funet-kartta v. 2017 (laaja) Nov 14, 2016 by Marko Memonen
PDF File Funet-kartta-A1-FI-v2017-suppea.pdf Funet-kartta v. 2017 (suppea) Nov 14, 2016 by Marko Memonen

  • No labels