Tämän sivun sisältö:Toimintaperiaatteet ("säännöt")

Jäsenorganisaatioiden edustaminen

Funet-yhteisön edustajat kokoontuvat kerran vuodessa jäsenorganisaatioiden edustajien kokoukseen (vuosikokous). Kokoukseen osallistuvat myös ministeriön ja CSC:n edustajat.

Kukin jäsenorganisaatio voi lähettää kokoukseen yhden tai useamman edustajan. Organisaation edustajien maksimimäärää määrää voidaan rajoittaa käytännön syistä, tällöin asiasta ilmoitetaan kutsun yhteydessä.

Tarvittaessa jäsenorganisaatioiden edustajat voivat kokoontua muulloinkin.

Asioiden käsittely

Vuosikokouksen valmistelee CSC yhdessä Funet-työvaliokunnan kanssa.

Vuosikokouksessa käydään läpi verkon, palvelujen ja yhteistyön tilannetta sekä kehittämissuunnitelmia.

Mikäli vuosikokouksessa joudutaan henkilövaalissa tai muussa asiassa äänestämään, on kullakin läsnä olevalla jäsenorganisaatiolla yksi ääni. Kukin henkilö voi edustaa korkeintaan yhtä organisaatiota. Jäsenorganisaation paikalla olevat henkilöt sopivat keskenään kuka käyttää äänioikeutta, riitatilanteessa organisaatio jää kokouksessa vaille äänioikeutta. Näistä menettelyistä voidaan poiketa kokouskohtaisesti sopimalla esim. kokouskutsun yhteydessä.

Toimintatapoja

Palveluja koskevaa tai muuta yhteistyötä varten voidaan muodostaa työryhmiä.

Funet-jäsenyhteisössä toiminta on organisaatioiden toimintaa tukevaa yhteistyötä, josta mahdollisesti syntyvistä matka- tms. kustannuksista kukin taho itse vastaa.

Yhteydenpidossa hyödynnetään verkkoviestintää.

Menneet tapaamiset ja kokousmateriaali

Tämä osa sivun sisällöstä näkyy vain tarvittavat lisäkäyttöoikeudet omaaville, sisäänkirjautuneille käyttäjille; lisätietoja sivulta Tietoa info.funet.fi-palvelusta.