Kuvaus

eduVPN on tutkimus- ja opetustarpeisiin suunniteltu VPN-ratkaisu, joka perustuu avoimeen lähdekoodiin. eduVPN hallinnoi Commons Conservatory ja se kehitetään GEANT-projektissa. CSC on allekirjoittanut eduVPN:n vaatimustenmukaisuuslausunnon.

eduVPN:n käyttötapauksia on kaksi:

  • Turvallinen pääsy internettiin Suomeen tai muuhun yhteistyössä mukana olevaan maahan. Tästä esimerkkinä työskentely kahvilan WiFi-verkkoa käyttäen sekä Suomessa sijaitsevien palveluiden käyttö ulkomailla.
  • Oman organisaation palvelujen etäkäyttö organisaation IP-osoitetta käyttäen. Tätä tarkoitusta varten organisaation on pystytettävä oma eduVPN-palvelin.

Turvallinen pääsy internettiin-käyttötapaus eli Funet eduVPN tarjotaan palveluna Funet-jäsenille. Palvelun palvelutaso on best effort ja mahdolliset päivitykset voidaan tehdä myös virka-aikana. Käyttäjille tarjotaan IP-osoitteita samasta lohkosta. Teknisissä ongelmatilanteissa auttaa eduvpn (at) funet.fi.


Käyttöönotto

Turvallinen pääsy internettiin-käyttötapaus on käytettävissä ilman erillisiä Funetin toimenpiteitä. Palveluun kuuluva sovellus asennetaan päätelaitteeseen ja Haka-kirjautumisen jälkeen eduVPN on käytettävissä.

Lisäohjeita löytyy tämän sivun Ohjeet -kohdasta.

Hinnoittelu

Palvelu sisältyy Funet-maksuun.

Tilastot

Tilastotietoja löytyy Funet-kuukausiraporteista.

Ohjeet

Funet-jäsenten loppukäyttäjät voivat ottaa palvelun käyttöön kaikissa päätelaitteessaan asentamalla sopivan sovelluksen eduVPN:n sivujen kautta. Haka-kirjautumisen jälkeen VPN-yhteys voidaan muodostaa joko Suomeen Funetin IP-osoitteilla tai yhteistyössä mukana oleviin maihin niiden tarjoamilla IP-osoitteilla.

HUOM! Portit TCP/25 ja TCP/465 ovat suljettuja Funetin yhteyksillä.

Omalle organisaatiolle eduVPN-palvelin

Oman organisaation palvelujen etäkäyttö eduVPN:n avulla vaatii organisaatiolta erillisen palvelimen pystyttämistä. eduVPN-projekti on tästä laatinut ohjeita ja Funet opastaa tarvittaessa. Jos halutaan lisätä organisaatio eduVPN-sovelluksiin on allekirjoitettava vaatimustenmukaisuuslausunto, ota tähän liittyen yhteyttä Funet NOC:iin: Yhteystiedot tai (vaativat sisäänkirjautumista) Yhteydenottolomake tai Yhteydenottopyyntö. Lisätietoja myös eduVPN.org-sivulta.

 

  • No labels