FI | EN

Yhteistoiminta

Yhteistoimintaa Suomessa

Suomessa Funet CERT pitää säännöllisesti yhteyttä muihin kotimaisiin CERT-organisaatioihin, kuten kansalliseen NCSC-FI:hin sekä operaattoreiden ja suurten yritysten vastaaviin ryhmiin. Yhteistyö voi liittyä joko yksittäisten tietoturvapoikkeamien käsittelyyn tai pidemmän aikaväliin menetelmien tai työvälineiden kehittämiseen.

Funet CERT:llä on hyvät ja toimivat suhteet toisiin kansallisiin CERT-organisaatiohin. Yhteistyötä tehdään myös keskusrikospoliisin, valtionvarainministeriön tietoturvaohjeita valmistelevan VAHTI-johtoyhmän sekä tietosuojavaltuutetun kanssa.

Yhteistoimintaa Euroopassa ja maailmanlaajuisesti

Pohjoismaisella tasolla Funet CERT harjoittaa yhteistoimintaa ensisijaisesti toisten kansallisten tutkimus- ja koulutusverkojen CERT-organisaatioden kanssa. Niiden yhteystiedot löytyvät NORDUnet CERT:n sivuilta. Yhteistyötä tehdään myös muiden alojen pohjoismaisten vastaavien ryhmien kanssa.

Eurooppalaisella tasolla Funet CERT on ollut pitkään mukana TERENA:n, eli nykyisen GÉANT:n toiminnassa, erityisesti sen CERT-työryhmässä.

GÉANT on eurooppalaisten tutkimus- ja opetusverkkojen yhteistyöorganisaatio, ja sen CERT-työryhmään TF-CSIRT:iin (Task Force - Computer Security Incident Response Teams) kuuluvat useimmat eurooppalaiset CSIRT-ryhmät. TF-CSIRT ylläpitää suljettua sähköpostilistaa tiedonvaihtoa varten, järjestää konferensseja ja kursseja sekä muodostaa työryhmiä selvitys- ja kehitysprojekteja varten.

Funet CERT on Trusted Introducer -verkoston akkreditoitu jäsen. Tämän suljetun luottamusverkoston tarkoitus on edistää CSIRT-ryhmien yhteistyötä ja viestintää turvallisella tavalla.

Maailmanlaajuisella tasolla Funet CERT on kansainvälisen FIRST-järjestön jäsen. Jäsenyyden kautta saamme luottamuksellista tietoa haavoittuvuuksista ja vakavista poikkeamista sekä mahdollisuuden osallistua huipputason koulutuksiin.CSC - IT Center for Science Ltd.

  • No labels