Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Funet Tiimi on CSC:n tarjoama verkkoneuvottelupalvelu Funet-jäsenorganisaatioille. Tämä sivusto on tarkoitettu kaikille palvelun käyttäjille opastamaan ja auttamaan Tiimin soveltamisessa omassa työssä. Löydät täältä käyttövinkkejä ja ohjeita sekä voit lähettää kysymyksiä asiantuntijoille.

Pääset käyttämään palvelua siirtymällä osoitteeseen connect.funet.fi ja tunnistautumalla Haka:n avulla.


Henkilötietohuomio: Funet Tiimi on Funetin asiakasorganisaatioiden, lähinnä Suomessa toimivien korkeakoulujen, yhteiskäyttöinen.
Järjestelmän toimivuuden takia ovat seuraavat henkilötiedot sinusta näkyvillä kaikille järjestelmää käyttäville: Etunimi, Sukunimi, sekä EPPN.

EPPN on sinun kotiorganiaastiosi luovuttama yksilöivä tietue, usein sähköpostiosite. Kotiorganisaatiosi/korkeakoulusi on tämän palvelun
henkilötietojen osalta rekisterin pitäjä.

Privacy notice: Funetn Tiimi is a shared service between Funet member organizations, mostly universities. The following information about you is visible to all users: First name, Family name, EPPN.

EPPN is a value that identifies you and is provided by your home organization,
usually your email address. Your home organization, usually your university, is the Data Controller.

Anmärkning om personuppgifter: Funet Tiimi samanvänds av flera Funets medlemsorganisationer, främst högskolor. För att systemet skall fungera är följande uppgifter om dig synliga för alla användare: förnamn, efternamn och EPPN. EPPN är ett värde, oftast din epostadress, som identifierar dig.

EPPN bestäms och ges av din hemorganisation som också fungerar som personuppgiftsansvarig

 

  • No labels