Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Adobe Connect –järjestelmässä luodaan verkkoneuvotteluhuoneita erilaisia verkkotilaisuuksia varten. Huoneet ovat pysyviä ja kullakin huoneella on pysyvä yksilöllinen linkki. Huonetta varten tarvitaan “Host”, joka on kokouksen vetäjä, ylläpitäjä ja kokouksen käynnistäjä. Jokainen HAKA:lla kirjautuva organisaation henkilökuntaan kuuluva käyttäjä saa automaattisesti host-oikeudet ja hallinnan omaan kansioonsa.

Huom! Sinulla pitää olla riittävästi oikeuksia järjestelmässä, jotta voit luoda huoneita hallinnassa.

 1. Kirjaudu hallintaan sisään HAKA-käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
  1. https://connect.funet.fi
 2. Valitse yläpalkin valikosta seuraavaksi “Meetings”. (kuva 1.)
 3. Valitse seuraavaksi joko “My Meetings” tai “Shared Meetings”, riippuen siitä haluatko tehdä huoneen itsellesi vai käyttäjien yhteiseksi huoneeksi. Tässä esimerkissä valitaan “My Meetings”. Katso lisää omista ja jaetuista tiloista täältä. (kuva 1.)
 4. Valitse “New Meeting”. Seuraava valikko avautuu. (kuva 1. ja 2.)
 5. Kirjoita “Name” –kohtaan kokoushuoneelle haluamasi nimi esim. “Kuukausipalaveri”. (kuva 2.)
 6. Custom URL”, kirjoita yksilöity osoite huoneelle esim. (kuva 2.) https://connect.funet.fi/hallinto_klassikot “Summary” –kohtaan voit halutessasi täyttää tietoja kokoushuoneesta, tämä ei kuitenkaan ole pakollista.
  1. Huom! Valitse selkeä ja muistettava osoite.
  2. Huomioi, että sinun on kirjoitettava vain osoitteen loppuosa, muut osat verkko-osoitteesta tulevat automaattisesti.
 7. Start time” ja “Duration” –kohdat eivät myöskään ole pakollisia, koska huone on luomisen jälkeen olemassa pysyvästi. (kuva 2.)
  1. Näitä toimintoja käytetään vain tiedoksi hallinnasta lähetettävän kutsuviestin vuoksi.
 8. Template” –kohdasta valitaan valmis pohja huoneelle. (kuva 2.)
  1. Sinulla voi olla valmisteltuna oma pohja, jota käytät aina, kun luot uusia huoneita. Malleja on listauksessa myös oletuksena ja voit käyttää jotain niistä.
 9. Access” –kohdasta määritellään, miten avoin huone on: (kuva 2.)
  1. Ylimmässä valinnassa vieraskirjautuminen “Guest Access” on kielletty.
  2. Keskimmäisessä valinnassa vain käyttäjätunnuksilla olevat käyttäjät ja huoneesta käsin hyväksytyt vieraat voivat kirjautua.
  3.  Alin valinta on avoin, jolloin kaikki tunnuksilla olevat ja ilman tunnuksia olevat voivat tulla huoneeseen vaikka Host ei olisi paikalla.
  4. Lisäksi voit määritellä huoneelle salasanan (kuva yllä) laittamalla ruksin kohtaan “Users must enter room passcode”
 10. Kohdat “Cost Center” ja “Audio Conference Settings” voit jättää peruskäytössä tyhjiksi, niitä ei tarvita. Klikkaa “Next”. (näitä ei näkyvillä kuvissa)
 11. Seuraavaksi valitaan huoneelle “Host” ja mahdolliset muut käyttäjät. Lisättyäsi käyttäjät/ ryhmät, aktivoi ne oikeanpuoleisessa laatikossa ja määrittele sopiva käyttäjätaso. (kuva 3.)
  1. Voit valita joko yksittäisiä käyttäjiä tai käyttäjäryhmiä
  2. Huoneen luonut henkilö on oletusarvoisesti Host.
  3. Aktivoi käyttäjä/ ryhmä klikkaamalla se hiirellä vihreäksi.
  4. Klikkaa “Add” ja lisäämäsi käyttäjä ilmestyy oikeanpuoleiseen sarakkeeseen.
  5. Toista sama kaikkien käyttäjien/ ryhmien kohdalla, jotka haluat lisätä.
  6. Voit käyttää myös hakutoimintoa "Search" etsiäksesi käyttäjiä.
  7. Määrittele halutessasi lisäämillesi käyttäjille valmiiksi käyttäjätasot huoneeseen. (kuva 4.)
 12. Klikkaa lopuksi “Finish” ja huone on valmiina käyttöä varten.
  1. Huom! Tässä ohjeessa ei käsitellä kutsujen “Invitations” lähettämistä. Se on myös mahdollista klikkaamalla “Next”.

1. 

2. 

3. 

4. 

 • No labels