Palvelukortti

Palvelun nimi


Ammatillisen koulutuksen palautteiden automaatioratkaisu (herätepalvelu)

Palvelun kuvaus

Ratkaisu automatisoi ammatillisen koulutuksen valtakunnallisten opiskelija- ja työelämäpalautteen vastauslinkkien luonnin ja lähettämisen. Työelämäpalaute jakautuu kahteen kyselyyn: työpaikkaohjaajakyselyyn ja työpaikkakyselyyn. Ratkaisun havainnollinen yleiskuvaus on mallinnettu kerrosarkkitehtuuriin...

Opiskelijapalautteessa automatisointiratkaisu käynnistää linkin luonnin ja lähettämisen määritellystä herätteestä. Herätteenä toimivat tiedot:

  • Opintojen aloitusvaiheen kyselyn heräte on eHOKSiin tallennettu HOKSin ensikertaisen hyväksymisen päivämäärä.
  • Opintojen päättövaiheen kyselyn heräte on ensisijaisesti eHOKSiin tallennettu HOKSissa sovitun osaamisen saavuttamisen päivämäärä. Tarvittaessa herätteenä toimii Koskeen tallennettu opiskeluoikeuden / päätason suorituksen vahvistuspäivämäärä (mikäli sovitun osaamisen saavuttamisen päivämäärä ei ole tallennettu eHOKSiin ennen opiskeluoikeuden vahvistuspäivämäärää).

Työelämäpalautteessa herätetietona toimii eHOKSiin osaamisen hankkimistavan yhteyteen tallennettu työpaikkajakson päättymispäivämäärä (Työpaikkajakso: eHOKSiin tallennettu osaamisen hankkimistavan jakso, jossa osaamisen hankkimisen tapana on koulutussopimus tai oppisopimus.) 

Käsiteltyjä työpaikkajaksoja hyödynnetään sekä työpaikkaohjaajakyselyn ja työpaikkakyselyn keräämisessä. 

Automatisointiratkaisu on yhteydessä CSC:n ylläpitämään Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalveluun, joka luo vastauslinkit ja jossa kyselyyn vastaaminen tapahtuu.

Opiskelijan sähköpostiosoitteeseen lähetettävä vastauslinkki on opiskelijan saatavilla myös eHOKS-palvelussa.

Ratkaisun pohjana on opetus- ja kulttuuriministeriön antama asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista (1244/2020).

Palvelun tyyppiSisäisesti kehitetty.
Palvelun kohderyhmäAmmatillisen koulutuksen järjestäjät, oppijat, työelämän toimijat.

Sisältää henkilötietoja

Kyllä

Opiskelijapalautteen tietosuojaseloste (suomi, ruotsi, englanti): Tietosuojaseloste - Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Eduuni-wiki

Työelämäpalautteen tietosuojaseloste (suomi, ruotsi, englanti): Tietosuojailmoitus - Meddelande om dataskydd - Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Eduuni-wiki

Linkit palveluun

Palvelulla ei ole omaa käyttöliittymää.

Lisätiedot palvelusta:

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Eduuni-wiki 

KäyttöohjeetArvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Eduuni-wiki
Palvelun elinkaaren tilaPienkehityksessä ja odottaa siirtoa ylläpitoon.
Liiketoiminnallinen palveluOpintopolku
Vastuut ja yhteystiedot
Palveluvastaava

Satu Huotari

PääkäyttäjätPalvelulla ei ole pääkäyttäjiä.
Palvelun omistajaOpetushallitus, Valtakunnalliset tietovarannot
Yhteystiedotehoks@opintopolku.fi
Palvelukortti tarkastettu12.9.2023

Keskeiset teknologiat 

Toteutettu kokonaisuudessaan Amazon Web Servicen pohjalle. 

Ohjelmointikielenä Clojure. 

Tekninen dokumentaatio     

Opetushallitus/heratepalvelu (github.com)
Herätepalvelun kehitys - Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu - Eduuni-wiki (vaatii erillisen käyttöoikeuden)
Rajapinnat Palvelulla ei ole omia rajapintoja.
Riippuvuudet muihin palveluihin

Arkkitehtuurimallinnukset keskeneräisiä.

Keskeisimmät riippuvuudet:

eHOKS
Arvo (CSC:n ylläpitämä)
Koski
Viestintäpalvelu
Elisa Dialogi (Elisan ylläpitämä)

Tietokantakuvaukset  

Ei saatavilla.

Kehitysnäkymä

Pienkehityksessä.

Palvelukohtaiset vuosisuunnitelmat 2022 - Opetushallituksen palvelukokonaisuus - kehittäjien wiki - Eduuni-wiki

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuusAuditointeja ei ole tehty. Saavutettavuutta ei ole huomioitu, koska palvelulla ei ole omaa käyttöliittymää.

 

  • No labels