I denna del hittar du aktuell information, anvisningar och material som stöd för handledningen. Välj det område som intresserar dig  och bekanta dig med innehållet.  

Du hittar materialet i vänster kolumn enligt utbildningsstadium. Här finns också material som är gemensamt för alla stadier. 

Fortbildningen Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande

Materialet från fortbildningen hittar du här (Google drive).

Inspelningarna från fortbildningen hittar du här (Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet).

Kontinuerlig ansökan, 12 minuter

Studieinfo och övriga webbtjänster för lärande 18.11.2022 (presentationer, pdf)

Gemensamma ansökningar till andra stadiet

Aktuellt om gemensam ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen

Studieinfo, kontinuerlig ansökan

Gemensamma ansökningar till högskolor

Studieinfo, Gemensam ansökan till högskolor våren 2023

  • No labels