Palvelukortti

Palvelun nimi

Hakemuspalvelu ja liiteri

Palvelun kuvaus

Hakemuspalvelu tarjoaa eri koulutustoimijoille ja muille toimijoille mahdollisuuden hakulomakkeen luontiin koulutukseen hakeutumista varten.  Hakemuspalvelu tarjoaa lisäksi toimintoja tukemaan hakemusten käsittelyä ja opiskelijoiden valintaa.


Toiminnallisuudet

Hakemuspalvelu

Hakulomake,

 • jota koulutustoimija voi muokata ja räätälöidä eri hakuja varten
 • joka on kopioitavissa ja muokattavissa luontinsa jälkeen n kertaa
 • jolla kerätyt tiedot on käsiteltävissä valintoja varten, valintojen toteuttaminen voi tapahtua koulutuksen järjestäjän omassa järjestelmässä, tiedot on siirrettävissä
 • jolla voidaan pyytää liitteitä
 • jossa voidaan hyödyntää valmiita moduuleita esim. henkilötietomoduuli
 • jolla voidaan luoda hakukohdekohtaisia kysymyksiä
 • kysymysten sääntöjenhallinta
 • jolla voidaan hallinnoida esim. tietojen pakollisuutta
 • jonka ohjeita käyttäjä voi hallinnoida
 • joka integroituu luonnin ja käytön yhteydessä koodistopalveluun, käyttäjähallintaan, organisaatiopalveluun ja koulutustarjontaan.

Hakemusten käsittely

 • hakukriteerit hakemusten käsittelyyn
 • hakemusten muokkausmahdollisuudet (virkailija ja oppija)
 • hakemusten kommentointimahdollisuudet
 • täydennyspyyntöjen tekeminen hakijalle
 • organisaatiokohtaiset käyttöoikeudet
 • hakemuksella kerättyjen tietojen integroituminen muihin tietovarantoihin, esim. henkilöpalvelu.
 • saadaan tilastotietoa hakijoista ja koulutukseen valituista

Liitteiden käsittely (liitteiden toimittaminen) "Liiteri" (erillinen palvelu)

 • liitepyyntöjen luominen
 • liitteiden toimitustavan määrittäminen
 • liitteiden tallentaminen sähköisesti palvelimelle
 • täydennyspyyntöjen tekeminen hakijalle.


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeet6. Hakulomakkeen luominen, Korkeakoulujen yhteishakujen ohjeet
Prosessikuvaukset-
Tietomalli-
Tekninen dokumentaatio

 https://github.com/Opetushallitus/ataru/blob/master/README.md

https://github.com/Opetushallitus/liiteri/blob/master/README.md

Rajapinnat (swagger)

Hakulomake-editori:

editorin virkailijapuoli: https://virkailija.testiopintopolku.fi/lomake-editori/api-docs/index.html

editorin hakijapuoli: https://testiopintopolku.fi/hakemus/api-docs/index.html

Liiteri:

https://virkailija.testiopintopolku.fi/liiteri/api-docs/index.html

Tietokantakuvauksethttp://db-documentation.testiopintopolku.fi/ataru/
http://db-documentation.testiopintopolku.fi/liiteri/
Versioitu lähdekoodi
https://github.com/opetushallitus/ataru (hakulomake-editori)

https://github.com/Opetushallitus/liiteri (Liiteri)


Kehitysnäkymä


Riippuvuudet

Hakemuspalvelu:

Liiteri:

Keskeiset teknologiat
 • Clojure
 • ClojureScript
 • React
 • PostgreSQL

Liiteri:

 • Clojure
 • PostgreSQL
Linkit palveluun

QA-ympäristö: https://virkailija.testiopintopolku.fi/lomake-editori/

Tuotanto: https://virkailija.opintopolku.fi/lomake-editori/

Lisensiointi EUPL-lisenssi: https://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi
YhteyshenkilöMarcus Caselius, marcus.caselius@oph.fi
 • No labels