Palvelukortti

Palvelun nimi

Hakuperusteet

Palvelun kuvaus

Palvelua käytetään läpimenopalveluna tilanteissa, joissa koulutuksenjärjestäjällä on käytössä oma hakulomake, mutta koulutuksenjärjestäjä haluaa luoda hakijansa henkilöinä Opintopolkuun jo hakulomakkeen täytön yhteydessä. Hakijalta kysytään perushenkilötiedot, jotka siirretään hakijan mukana koulutuksenjärjestäjän hakulomakkeelle. Virkailijat voivat muokata hakijan hakuperusteissa antamia tietoja ja muokkaukset synkronoidaan myös koulutuksen järjestäjän hakujärjestelmään.


Toiminnallisuudet

Hakijan kirjautuminen sähköpostitokenilla tai Google-kirjautumisella.

Hakijan henkilötietojen kerääminen.

Hakijan luominen Oppijanumerorekisteriin kerättyjen tietojen perusteella.

Hakijan tietojen välittäminen hakijan mukana koulutuksenjärjestäjän hakujärjestelmään.

Hakijan henkilötietojen muokkaus ja muokkausten synkronointi koulutuksenjärjestäjän hakujärjestelmään


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeet Ei erillistä käyttöohjetta.
Prosessikuvaukset-
Tietomalli-
Tekninen dokumentaatio

https://github.com/Opetushallitus/hakuperusteet/blob/master/README.md

Rajapinnat (swagger)

-

Tietokantakuvaukset-
Versioitu lähdekoodihttps://github.com/Opetushallitus/hakuperusteet
Kehitysnäkymä

Ei tulevaa kehitystä. Poistuva palvelu.

Riippuvuudet
Keskeiset teknologiat
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://virkailija.testiopintopolku.fi/hakuperusteetadmin/

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi/hakuperusteetadmin/

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
YhteyshenkilöMikko Eronen (mikko.eronen@oph.fi)
  • No labels