Palvelukortti

Palvelun nimi

Koulutustarjonta

Palvelun kuvaus

Koulutustarjonta on palvelu, jossa oppilaitokset tallentavat koulutustarjontatietonsa. Palvelussa käytetään koodistopalvelun ja organisaatiopalvelun tietoja.

Tallennettu tieto on rakenteellista ja sitä käytetään monessa muussa palvelussa (esim. Koulutusinformaatio, hakemuspalvelu, hakulomake ja hakemuksten käsittely, valintalaskenta). Rakenteellinen koulutustarjontatieto tarkoittaa (Koulutus- ja opetustarjonta) oppilaitosten (Learning Opportunity Provider LOP) tarjoamia koulutusmoduuleja (Learning Opportunity Specification LOS). Koulutusmoduulin toteutus (Learning Opportunity Instance LOI) täsmentää kuinka koulutusmoduuli kyseisessä oppilaitoksessa toteutetaan. Toteutuksia (LOI) liitetään hakukohteisiin (ApplicationSystem AS). Hakukohteet kuuluvat hakuihin (AplicationOption AO), jotka kuvaavat hakukohteiden hakuaikoja.


Toiminnallisuudet

Koulutuksen järjestäjät ja korkeakoulut ylläpitävät tietoja koulutustarjonnastaan. Toteutettuja koulutustyyppejä ovat nuorten ja aikuisten lukiokoulutus, ammatilliset tutkinnot, ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot, perusopetuksen jälkeiset valmistavat koulutukset, aikuisten perusopetus, kansanopistojen pitkät linjat, ammatillinen opettajankoulutus, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, avoin korkeakoulutus ja yliopistojen jatkotutkintoihin johtava koulutus.


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeet
Prosessikuvaukset

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_oppija -> Koulutustarjonnan hallinta_koulutuksen kiinnittäminen

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_oppija -> Koulutustarjonnan hallinta_koulutuksen tallentaminen_v4

Tietomalli
Tekninen dokumentaatio


Rajapinnat (swagger)

https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-service/swagger/index.html

Tietokantakuvauksethttps://db-documentation.testiopintopolku.fi/tarjonta/index.html
Versioitu lähdekoodihttps://github.com/opetushallitus/tarjonta
Kehitysnäkymä

Palvelua ollaan uudistamassa Koulutusinformaation, koulutustarjonnan ja Opintopolku.fi -uudistus (KTO-uudistus) -projektissa

Riippuvuudet
Keskeiset teknologiat
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://testiopintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/etusivu/1.2.246.562.10.00000000001?terms=* , https://testiopintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/haku , https://testiopintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/valintaPerusteKuvaus/search , https://testiopintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/import

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/etusivu/1.2.246.562.10.00000000001?terms=* , https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/haku , https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/valintaPerusteKuvaus/search , https://virkailija.opintopolku.fi/tarjonta-app/index.html#/import

Lisensiointihttps://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi
YhteyshenkilöOuti Kivipelto ( outi.kivipelto@oph.fi )
  • No labels