Palvelukortti

Palvelun nimi


Opiskelijavalinnan raportointipalvelu (ODW)

Palvelun kuvaus

Palveluun haetaan Opintopolun hakemus- ja valintadataa sekä hakijoiden suorituksia ja arvosanoja. Palvelussa virkailijat voivat muodostaa hausta ja valinnasta operatiivisia raportteja. ODW:n tietoja siirretään myös Vipunen-tilastopalveluun.

Palvelun tyyppiItse kehitetty
Palvelun kohderyhmäRaportteja käyttävät Opintopolun virkailijat ja Vipusen raportteja kansalaiset.

Sisältää henkilötietoja

Kyllä, katso https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/opiskelijavalintarekisterin-tietosuojaseloste

Linkit palveluun
Käyttöohjeet
Palvelun elinkaaren tilaKäytössä  
Liiketoiminnallinen palveluOpintopolku/Oppijan palvelukokonaisuus
Vastuut ja yhteystiedot
PalveluvastaavaOuti Kivipelto 
Pääkäyttäjät
Palvelun omistajaOpiskelijavalinnan palvelut / Valtakunnalliset tietovarannot, Opetushallitus
Yhteystiedotouti.kivipelto(a)oph.fi
Palvelukortti tarkastettu2.5.2022
Syventävät tiedot (vain itsekehitetyistä)
Keskeiset teknologiat 
 • REST/JSON
 • T-SQL
 • Microsoft SQLServer
 • SQL Server Integration Services (SSIS)
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • C#
 • AngularJS
 • JavaScript
 • Scala Play! 
 • XML/XSLT
 • HTML

Tekninen dokumentaatio     

https://github.com/Opetushallitus/odw-etl

https://github.com/Opetushallitus/odw

Rajapinnat Linkit Swaggeriin (tuotanto ja testi) sekä kuvaus, onko avoin vai autentikaation vaatima
Riippuvuudet muihin palveluihin

https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=158142671

Tekninen toteutus ja suunnitelmat (ei avoin)
Tietokantakuvaukset  

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

https://db-documentation.testiopintopolku.fi/

Kehitysnäkymä

Ylläpidossa/pienkehityksessä

LisensiointiOpetushallituksen käyttämä EUPL-lisenssi
Tietoturva ja saavutettavuus

Tietoturva Home (vaatii kirjautumisen).

Virkailijan palveluita ei ole tarkistettu saavutettavuuden osalta

 • No labels