Palvelukortti

Palvelun nimi

Suoritusrekisteri

Palvelun kuvaus

Rekisteri, johon on koottu hakeutujien suoritukset, joita käytetään valinnoissa. Suoritukset saadaan suorituksrekisteriin KOSKI-palvelusta, oppilaitoksilta, ylioppilastutkintolautakunnalta, VIRTA-palvelusta sekä hakemuksilta. 

Toiminnallisuudet
 • Perusopetuksen, valmistavien ja valmentavien koulutusten sekä lukion suoritusten tallentaminen
 • ylioppilastutkinnon suoritustietojen hakeminen YTL:n rekisteristä ja niiden tallentaminen
 • Korkeakoulujen opiskeluoikeuksien ja suoritettujen tutkintojen hakeminen VIRTA-palvelusta ja niiden tallentaminen
 • Ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen kielikokeen tulosten tallentaminen
 • Ensikertalaisuuden päättely
 • Tiedonsiirrot (perustietojen siirrot (oppijoiden henkilötiedot), arvosanatietojen siirrot)
 • Tiedonsiirrot oppilaitoksiin
 • Tiedonsiirrot OILI-palveluun (molempiin suuntiin, ilmoittautumistiedot)
 • Ennen vuotta 1990 suoritettujen yo-arvosanojen tallennusmahdollisuus käyttöliittymässä
 • Hakijan korkeakouluopintojen opintosuoritusten näyttäminen
 • Perusopetuksen, valmistavien ja valmentavien koulutusten, ammatillisten tutkintojen sekä lukion hakeminen KOSKI-palvelusta ja tallentaminen suoritusrekisteriin


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeet
Prosessikuvaukset

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_korkeakoulut

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_toinen aste

TietomalliOKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli -> Tietomalli -> Opinto- ja tutkintosuoritukset
Tekninen dokumentaatio

Ei ajan tasalla olevaa dokumentaatiota

Rajapinnat (swagger)

https://virkailija.opintopolku.fi/suoritusrekisteri/swagger/index.html

Tietokantakuvaukset

Tietokantakuvaukset generoituvat automaattisesti (SQL Fairy) CI-palvelimella master branch buildin yhteydessä.

http://nat-dbkuvat.oph.ware.fi/ (suoritusrekisteri)

Versioitu lähdekoodihttps://github.com/Opetushallitus/hakurekisteri
Kehitysnäkymä


Riippuvuudet
Keskeiset teknologiat
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://testi.virkailija.opintopolku.fi --> Rekisterit ja tiedonsiirrot

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi --> Rekisterit ja tiedonsiirrot
Lisensiointihttps://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi
YhteyshenkilöMikko Eronen (mikko.eronen@oph.fi)
 • No labels