Palvelukortti

Palvelun nimi

Valintojen toteuttaminen

Palvelun kuvaus

Palvelun avulla toteutetaan yhteis- ja erillishakujen valinnat. Palveluun voi tallentaa pistetietoja, esimerkiksi koepisteet. Valintalaskennan avulla tuotetaan valintatapajonokohtainen lista hakijoista keskinäisessä järjestyksessä hakijoiden hakemuksella antamien ja/tai valintapalvelun kautta tallennettujen pisteiden mukaisesti. Laskentaa varten on luotu laskentakaava joka määrittää lähtötiedoista lopullisen järjestyksen (ks. tästä tarkemmin Valintaperusteiden mallinnus).


Toiminnallisuudet

Pistesyöttö

Pistetietojen tuonti ja vienti json-rajapinnan kautta

Valintalaskenta

Valintakoelaskenta

Koekutsukirjeiden muodostus

Valintalaskennan hallinta

Valintalaskennan tulosten tuonti json-rajapinnan kautta sekä excelillä


Palvelun kohderyhmä
Käyttöohjeet
Prosessikuvaukset

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_korkeakoulut -> Tavoitetila valintojen toteuttaminen

OKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> X.Kokonaisarkkitehtuurimallit -> Prosessikuvaukset_Oppija -> Kokonaisprosessi_ylläpito_toinen aste -> Tavoitetila valintojen toteuttaminen

TietomalliOKMn QPR-portaali -> Valitse malli -> 1.Koulutus_Tiede_Kulttuuri -> Koulutus ja tutkimus -> Koulutus -> Koulutuksen yhteiset arkkitehtuurit -> TOR ja Hakeutujan palvelut-kohdearkkitehtuuri -> Käsitemalli / Tietomalli -> Hakeutuminen ja valinnat
Tekninen dokumentaatio

https://github.com/Opetushallitus/dokumentaatio/blob/master/valintaprosessi/README.md

https://github.com/Opetushallitus/valintaperusteet/blob/master/README.md

Rajapinnat (swagger)

Valintalaskentakoostepalvelu: https://virkailija.opintopolku.fi/valintalaskentakoostepalvelu/swagger/index.html
Valintalaskentapalvelu: https://virkailija.opintopolku.fi/valintalaskenta-laskenta-service/swagger/
 
Seurantapalvelu: https://virkailija.opintopolku.fi/seuranta-service/swagger/
Dokumentti: https://virkailija.opintopolku.fi/dokumenttipalvelu-service/swagger (Api ja swagger dokumentaatio nähtävillä tällä hetkellä vain sisäverkon kautta)

Tietokantakuvaukset

Valintalaskennan mongo-tietokannan dokumenttien muodostamiseen käytetyt entiteetit löytyvät täältä

https://github.com/Opetushallitus/valintaperusteet/tree/master/valintalaskenta/valintalaskenta-domain/src/main/java/fi/vm/sade/valintalaskenta/domain

Versioitu lähdekoodihttps://github.com/Opetushallitus/valintaperusteet
Kehitysnäkymä


Riippuvuudet
Keskeiset teknologiat
Linkit palveluun

Hyväksymistestausympäristö (QA): https://virkailija.testiopintopolku.fi/valintalaskenta-ui/app/index.html#/haku/, https://virkailija.testiopintopolku.fi/valintalaskenta-ui/app/jono/hallinta.html

Tuotantoympäristö: https://virkailija.opintopolku.fi/valintalaskenta-ui/app/index.html#/haku/, https://virkailija.opintopolku.fi/valintalaskenta-ui/app/jono/hallinta.html
Lisensiointihttps://confluence.csc.fi/display/OPHPALV/Lisensiointi
YhteyshenkilöMikko Eronen (mikko.eronen@oph.fi)
  • No labels