Palvelukortti

Palvelun nimi

eHOKS

Palvelun kuvaus
eHOKS kokoaa ammatillisen koulutuksen ja tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) tietoja yhteen paikkaan ja tarjoaa mahdollisuuden katsella niitä Opintopolussa. eHOKS koostuu opetuksen ja koulutuksen valtakunnalliseen tietovarantoon tallennettavista HOKS-tiedoista sekä tietojen katseluun ja hyödyntämiseen tarkoitetuista käyttöliittymistä.

HOKS laaditaan ja siihen liittyvä tieto tuotetaan koulutuksen järjestäjän omissa järjestelmissä, josta valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetussa laissa säädetyt tiedot tallennetaan eHOKS-palveluun. Opiskelija ja koulutuksen järjestäjä voivat katsoa HOKS-tietoja eHOKS-palvelussa. Tavoitteena on avata eHOKS-palveluun näkymä myös opiskelijan työpaikalla järjestettävään osaamisen hankkimiseen ja osoittamiseen osallistuville nimetyille vastuullisille työpaikkaohjaajille ja osaamisen arvioijille.

eHOKSiin tallennettuja tietoja hyödynnetään säännöllisesti myös ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen opiskelijapalautteen ja työelämäpalautteen keräämisessä ja Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusessa julkaistavilla raporteilla.

eHOKS on osa  Opetushallituksen toteuttamaa Oma Opintopolku -kokonaisuutta.

eHOKS-palveluun ja tietosisältöön liittyvät säädökset:

Palvelun toiminta, tiedot ja sovellukset on mallinnettu ratkaisuarkkitehtuuriin.

Tietosuojaseloste: https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/ehoks-palvelun-tietosuojaseloste

Linkki palveluunhttps://opintopolku.fi/ehoks/
Palvelun omistaja Opetushallituksen Valtakunnalliset tietovarannot -yksikkö
Palvelun kohderyhmä ja palveluun sisältyviä tietoja hyödyntävät toimijat

 Palvelujen käyttäjiä ovat

  • oppijat (omien tietojen katselu)
  • koulutuksen järjestäjät (HOKSien tarkastelu, eHOKS-palveluun tallennettujen HOKSien hallinnointi, valtakunnallisten palautteiden keräämistä tukevat toiminnallisuudet)
  • työpaikan toimijat: vastuullinen työpaikkaohjaaja, työelämän arvioija osaamisen osoittamisessa

eHOKS-palveluun tallennettuja tietoja hyödyntäminen:

Toiminnallisuudet

 Palvelu koostuu tietojen tallentamiseen ja katseluun tarkoitetuista toiminnallisuuksista:

  • rajapinnat tietojen tallentamiseen opintohallintojärjestelmistä eHOKS-palveluun
  • syöttökäyttöliittymä tietojen tallentamiseen manuaalisesti eHOKS-palvelussa niille toimijoille, joilla ei ole rajapintaratkaisua käytössä
  • käyttöliittymät tietojen katseluun (oppija, koulutuksen järjestäjä)
  • tietojen jakamiseen tarkoitettu toiminnallisuus on kehitteillä.
Palvelun tyyppiDigitaalinen palvelu
Käyttöohjeet

eHOKSia koskeva määräys tietojen tallentamisesta ja ohjeistuksesta annetaan osana Koski-määräystä. 

Wikisivusto: 

ProsessikuvauksetKts. ratkaisuarkkitehtuuri
Tietomalli

Tietoluettelo eHOKS-palveluun tallennettavista tiedoista: eHOKS Tietoluettelo 23.6.2022 v4.0ePUK Uppgiftsförteckning 23.6.2022 v4.0

eHOKSiin tallennettavien tietojen tietomalli: https://virkailija.opintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/json-viewer/index.html

Kuvaukset ja ohjeita eHOKSiin tallennettavista tiedoista eHOKSin wikissä olevien ohjeiden Tietosisältö-osiossa: Tietosisältö

KoodistotKoodistot eHOKS-palvelussa
Käsitteet
Tekninen dokumentaatio


Rajapinnat

API-kuvaus 
https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/json-viewer/index.html

API doc -kuvaus https://github.com/Opetushallitus/ehoks/blob/master/doc/hoks.md

Rajapintojen kuvaukset https://virkailija.opintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/doc/index.html#/

Tiedonsiirron rajapintojen kehittäjille on validointi-api, jossa voi testata dataa tietomallin skeemaa vastaan: https://testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/doc/index.html#!/validointi/post_ehoks_backend_api_v1_validointi (Tätä voi myös testata lähettämällä bodyssa HOKSin JSON-dataa:
https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/api/v1/validointi )

Yksinkertainen esimerkkijson, jossa vain päätasolla HOKS-tietoja: esimerkkijson_ehoks.json

Koko JSON-rakenne: koko_hoks_rakenne.json

Tietokantakuvaukset
Versioitu lähdekoodi
Tietoturva
Kehitysnäkymä
Julkaisutiedot (release notes)
Raportoidut virheet (bugit)
Linkit palveluun
YmpäristöRooliUrlHuomioita
QAOppijahttps://testiopintopolku.fi/ehoks/
QAVirkailijaQATiedonsiirto

https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/api/v1/hoks

HOKSin lähetys method POST ja content-type="application/json"

 

QADokumentaatiot

Skeema:

https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/json-viewer/index.html

Swagger:
https://virkailija.testiopintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/doc/index.html#!/hoks/

Validointi-api:

https://testiopintopolku.fi/ehoks-oppija-backend/doc/index.html#/validointi


PRODVirkailijaKoulutuksen järjestäjän katselunäkymä. Julkaistaan virkailijan Opintopolkuun viimeistään elokuussa 2019.

Tiedonsiirtohttps://virkailija.opintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/api/v1/hoksHOKSin lähetys method POST ja content-type="application/json"

DokumentaatiotSwagger: https://virkailija.opintopolku.fi/ehoks-virkailija-backend/doc/index.html#!/hoks/
Lisensiointi

Yhteystiedot

ehoks@opintopolku.fi  • No labels