Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Academia.edu

http://www.academia.edu/

Academia.edu on akateeminen yhteisö johon voi luoda oman profiilin ja ladata omia julkaisuja tai tutkimuksia. Kirjoituksiin voi lisätä hakusanoja, jotta ne löytyvät esim. tietyn tutkijan tai teeman mukaan. Palveluun voi kirjoittaa statuspäivityksiä tai pitää omaa blogia.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (31.8.2017)

  • (plus) Suunnattu akateemisille käyttäjille
  • (plus) Omistusoikeus materiaaliin säilyy palvelun käyttäjällä
  • (plus) Käyttäjä voi säätää profiilissaan mitä tietoja hänestä näkyy. Käyttäjä voi pyytää kaikkien tietojen poistamista palvelusta.
  • (minus) Käyttöehtojen ja tietosuojakäytännön muutoksista ei erikseen ilmoiteta käyttäjälle, vaan käyttäjän tulee tarkistaa voimassaolevat versiot palvelusta.
  • (minus)(minus) Palvelu varaa laajan oikeuden hyödyntää materiaalia myös liiketoimintaan, ei ainoastaan palvelun kehittämiseen ja tarjoamiseen. Mm. oikeus myydä, esittää, muokata ja jakaa materiaalia.

 Kirjautuminen

  • Palvelun oma tunnus, tai Facebook-, LinkedIn-, Twitter-, Gmail tai muu sähköpostipalvelu

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

Vastaavat palvelut