Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)

Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


DropBox

https://www.dropbox.com

Tiedostojen jako- ja synkronointipalvelu, joka mahdollistaa tiedostojen synkronoinnin useamman laitteen välillä. Tuettuja käyttöjärjestelmiä: Windows, Mac OS X, Linux, Apple iOS, Android ja joitakin muita mobiililaitteita.

Kun palvelua käytetään päätelaitesovelluksella, Dropbox ylläpitää tallennetuista tiedostoista kopiota myös laitteessa. Käyttöön saa lisäturvaa salaamalla tiedostot. Yksi testattu vaihtoehto on Boxcryptor. Muita tiedostojen salausvaihtoehtoja on esim. GnuPG ja 7-zip ja käyttöjärjestelmiin integroidut salausohjelmistot.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (10.12.2018)

 • (plus) Tarjoaa avoimen näkymän viranomaispyyntöihin ja lupaa myös ilmoittaa pyynnöistä käyttäjille (kuvattu tietojenluovutusperiaatteissa).
 • (plus) Ilmaispalvelu. Ei mainoksia, mutta maksua vastaan saa lisää tallennustilaa ja korkeamman tietosuojatason (HIPAA).
 • (plus) Ei varaa omistus- tai käyttöoikeutta käyttäjän tietoihin.
 • (plus) Ei myy käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille.
 • (plus)Tukee kaksivaiheista tunnistautumista (2FA).
 • (plus) Anonyymikäyttö mahdollista.
 • (plus)(minus) Käyttää monitorointiin Google-analytics palvelua, huomioi kuitenkin anonymiteettiä parantavan Opt-out -ominaisuuden.
 • (plus) / (minus) Käyttää kolmatta osapuolta käyttäjien datan tallentamiseen, Amazon Web Services (AWS) -palvelu.
 • (plus) / (minus) Käyttäjän data säilytetään palvelussa salattuna, mutta salausavain on DropBoxilla.
 • (plus) / (minus) 22 kieliversiota, saatavilla ruotsiksi, mutta ei suomeksi.
 • (plus) / (minus) Noudattaa Privacy Shield -sopimusta ja pyrkii täyttämään GDPR:n vaatimukset (mm. EU-mallilausekkeet käytössä). Käyttäjien data voi kuitenkin sijaita myös EU-alueen ulkopuolella, tällöin todennäköisesti USA:ssa.
 • (plus)(minus) Palvelun tietoturvan luotettavuus kyseenalaistui vuoden 2012 käyttäjätietokannan vuodon myötä. Luottamusta ei myöskään herätä se, että aluksi ilmoitetun muutaman tunnuksen sijasta vuotaneita tunnuksia paljastui olleen 68 miljoonaa. Dropbox kertoi pian vuodon tultua julki parantaneensa ylläpito- ja tietoturvakäytäntöjään.
 • (minus) Kerää paljon lokitietoa käyttäjästä, käytöstä sekä käytetystä päätelaitteesta.

Kirjautuminen

 • Palvelun oma tunnus tai Google-tunnus.

Tukimalli

Tukisivut:

Mahdollisuus kehittää kolmannen osapuolen sovelluksia:

Palvelun tarjoaja

 • DropBox Inc., USA ja DropBox International Unlimited Company, Irlanti (EU-asiakkaat).
 • Käyttöehdoissa on määritelty, että noudatetaan Kalifornian (USA) lainsäädäntöä (tekijänoikeudet ja mahdolliset riitatilanteet).
 • EU-alueen asiakkaiden osalta noudatetaan EU-alueen ja kohdemaan lainsäädäntöä ja lisäksi EU:n kuluttajalainsäädäntöä, siltä osin kun se eroaa Kalifornian (USA) lainsäädännöstä, mahdollisissa riitatilanteissa.

Vastaavat palvelut

 • Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud, SugarSync, Spideroak ja pelkästään tiedostojen jakamiseen Funet Filesender