Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


DropBox

https://www.dropbox.com

Tiedostojen jako- ja synkronointipalvelu, joka mahdollistaa tiedostojen synkronoinnin useamman laitteen välillä. Tuettuja käyttöjärjestelmiä: Windows, Mac OS X, Linux, Apple iOS, Android ja joitakin muita mobiililaitteita.

Kun palvelua käytetään päätelaitesovelluksella, Dropbox ylläpitää tallennetuista tiedostoista kopiota myös laitteessa. Käyttöön saa lisäturvaa salaamalla tiedostot. Yksi testattu vaihtoehto on Boxcryptor. Muita tiedostojen salausvaihtoehtoja on esim. GnuPG ja 7-zip ja käyttöjärjestelmiin integroidut salausohjelmistot.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (13.2.2017)

 • (plus) Dropbox ei varaa omistus- tai käyttöoikeutta käyttäjän tietoihin.
 • (plus) Palvelu tarjoaa avoimen näkymän viranomaispyyntöihin ja lupaa myös ilmoittaa pyynnöistä käyttäjille (kuvattu tietojenluovutusperiaatteissa).
 • (plus) Ilmaispalvelu. Ei mainoksia, mutta maksua vastaan saa lisää tallennustilaa ja korkeamman tietosuojatason (HIPAA)
 • (plus) Dropbox ei myy käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille.
 • (plus) Anonyymikäyttö mahdollista.
 • (plus) Tukee kaksivaiheista tunnistautumista (2FA)
 • (plus)(minus) Dropbox käyttää monitorointiin Google-analytics palvelua, huomioi anonymiteettiä parantava Opt-out mahdollisuus.
 • (plus)(minus) Palvelun tietoturvan luotettavuus kyseenalaistui vuoden 2012 käyttäjätietokannan vuodon myötä. Luottamusta ei herätä myöskään se, että aluksi ilmoitetun muutaman tunnuksen sijasta vuotaneita tunnuksia paljastui olleen 68 miljoonaa. Dropbox kertoi pian vuodon tultua julki parantaneensa ylläpito- ja tietoturvakäytäntöjään.
 • (minus) Dropbox kerää paljon lokitietoa käyttäjästä, käytöstä sekä käytetystä päätelaitteesta.


Kirjautuminen

 • Palvelun oma tunnus tai Google-tunnus.

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

 • DropBox Inc., USA
 • Käyttöehdoissa on määritelty, että noudatetaan USA:n lainsäädäntöä (tekijänoikeudet ja mahdolliset riitatilanteet).
 • EU-alueella kuluttajariita-asioissa noudatetaan EU:n kuluttajalainsäädäntöä.

Vastaavat palvelut

 • Google Drive, Microsoft OneDrive, iCloud, SugarSync, Spideroak ja pelkästään tiedostojen jakamiseen Funet Filesender