Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Facebook

http://www.facebook.com/

Facebook on yhteisöpalvelu. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden profiilin luomiseen sekä yhdeydenpitoon muiden käyttäjien kanssa. Palvelussa on mahdollista liittyä yritysten tai yksityishenkilöiden ylläpitämiin yhteisöihin.

Palvelua voi käyttää myös tiedottamiseen, esimerkiksi tiedottaa tapahtumasta ja kutsua siihen osallistujia.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (2.2.2017)

  • Palvelussa voi tiedottaa esimerkiksi kurssin alkamisesta tai muusta lähestyvästä tapahtumasta. Palvelussa voi myös perustaa tiettyyn aiheeseen keskittyvän ryhmän jonka jäsenten kesken tai tai avoimesti voi keskustella ja jakaa kuvia. Palvelu on mainosrahoitteinen.
  • Facebook kerää tietoja käyttäjästä ja käytöstä: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info
  • Käyttöehdot varaavat paljon oikeuksia materiaalin käyttöön, mm. oikeus julkaista käyttäjän materiaalia muissa palveluissa. Tekijänoikeudet pysyvät käyttäjällä. Henkilötiedot tallennetaan Yhdysvaltoihin.

(plus) Omistusoikeus tietoihin pysyy käyttäjällä
(plus) Laajalti käytetty korkeakouluissa
(plus) Palvelun ja ohjeiden monikielisyys

(minus) Tietoturva ja tietosuojaehdot
(minus) Käyttöehtojen jatkuva muuttuminen, laajuus ja monimutkaisuus
(minus) Palvelu varaa oikeuksia materiaalin käyttöön, mm. tekijänoikeudet
(minus) Materiaalia ei kaikissa tilanteissa poisteta palvelusta, vaikka palvelun käyttö päättyisikin
(minus) Ei mahdollisuutta anonyymikäyttöön
(minus) Henkilötietoja voidaan käyttää markkinointitarkoituksiin
(minus) Henkilötiedot tallennetaan Yhdysvaltoihin.

 

Kirjautuminen

  • Palvelun oma käyttäjätunnus

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

  • Facebook Inc

Vastaavat palvelut

  • Google+