Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Google Analytics

http://www.google.com/analytics

Verkkosivustojen kävijäseuranta ja analysointityökalu. Google Analyticsin avulla saa tietoa mm. siitä, miten kävijät käyttävät verkkosivustoasi ja miten ja mistä kävijät saapuvat sivustollesi. Palvelu otetaan käyttöön kirjautumalla Google-tilille ja asettamalla pätkä seurantakoodia sivustollesi.


Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (10.12.2018)

(plus) tilin haltijalle tarjotaan mahdollisuus ottaa kaksivaiheinen tunnistus käyttöön
(plus) Analytics palvelun käyttöehdot poikkeavat Googlen kuluttajille suunnattujen palvelujen ehdoista.
(plus) Google ei käytä tai luovuta toisen osapuolen luottamuksellisia tietoja ilman etukäteistä kirjallista suostumusta muutoin kuin sopimuksesta johtuvien velvoitteiden suorittamiseksi tai lain, asetuksen tai tuomioistuinpäätöksen vaatimissa tapauksissa. Tarkoittaa kaikkia juridisesti suojattuja tietoja sekä muita toisen osapuolen toiselle osapuolelle kirjallisesti luovuttamia tietoja, joissa on merkintä "luottamuksellinen", tämä on kuvattu tarkemmin käyttöehdoissa.
(plus) / (minus) Analytics palvelun käyttöön sovelletaan Googlen yleisiä tietosuojaehtoja, joissa Google varaa oikeuden säilyttää ja käyttää palvelun käyttäjästä ja käytöstä kerättyä. Poislukien "asiakastiedot", asiakastiedoilla tarkoitetaan analysoitavien sivujen vierailijoiden ominaisuuksiin ja toimintaan liittyvää tietoa.
(plus) Sopimuksen päättymisen yhteydessä Google palauttaa tai tuhoaa kaikki käyttäjän luottamukselliset tiedot. 

(minus) tietosuojaehtojen mukaan käyttäjästä kerätty tieto voi olla hakusanoja, laitekohtaisia tietoja (malli, käyttöjärjestelmä laitetunniste, jne) sekä puhelujen lokitietoja (esim. sijaintitiedot, käyttäjän ja soittajan numerot) Lisäksi Google voi yhdistää saamiaan henkilötietoja muissa Googlen palveluissa oleviin tietoihin.
(minus) Google ilmoittaa ainoastaan palvelun verkkosivuilla palvelun käyttöehtojen (linkki yllä) muutoksista ja Google Analyticsin käytäntöjen muutoksista (www.google.com/analytics/policies). Käyttäjän tulee säännöllisesti tarkistaa ehdot.

Kirjautuminen

  • Google Account

Tietoa Privacy Shieldistä (EU & USA)

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

  • Google

Vastaavat palvelut

  • -