Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)
Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


Google Drive

http://drive.google.com

Google Drive on verkkotallennuspalvelu. Käyttäjä voi siirtää, tallettaa ja jakaa tiedostoja sekä synkronoida tiedostoja eri laitteiden välillä. Palvelua voi käyttää selaimella, mutta myös tietokoneelle, älypuhelimelle tai tablet-laitteelle tarkoitetuilla työpöytä- ja mobiilisovelluksilla.

Tiedostoja voidaan luoda ja muokata Google Docs-palvelun toiminnallisuuden avulla (dokumentit, taulukot, esitykset).

 • Huom: Tämä arvio koskee yksityisellä Google-tunnuksella ja -sopimuksella käytettävää palvelua. Mikäli palvelua käytetään oppilaitoksen keskitetyllä sopimuksella, sen ehdot ovat hieman erilaiset.
 • Dokumenttien jakamisessa on määrällisiä rajoituksia. Palvelun rahoitusmalli on "freemium". Palvelusta saa 15 Gt tallennustilaa maksutta, jonka jälkeen palvelu muuttuu maksulliseksi. Palvelua voi käyttää myös osana Google Apps-yritystiliä, joskin palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu kuluttajille.
 • Selaimista on tuettu Chrome, Firefox, Safari ja Internet Explorer. Työasemasovellukset on saatavissa Windows-käyttöjärjestelmälle sekä Mac-tietokoneille. Mobiililaitteista on tuettu ainakin Android-laitteet ja iOS-laitteet.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio (10.12.2018)

 • Palvelun käyttäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota muun muassa seuraaviin näkökohtiin:
 • (plus) Palvelun siirrettyjen aineistojen omistajuus säilyy käyttäjällä.
 • (plus) Käyttäjä voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja hänestä välitetään muille käyttäjille.
 • (plus)(minus) Palvelun käyttöehtojen muutoksista tiedotetaan 14 vuorokautta etukäteen, mutta vain käyttöehtosivustolla.
 • (minus) Google (ja sen yhteistyökumppanit) voi käyttää tallentamaasi sisältöä nykyisissä ja tulevissa palveluissaan
 • (minus) Google voi kerätä tietoja käyttämistäsi palveluista ja niiden käyttötavoista, esimerkiksi vieraillessasi mainospalveluita käyttävällä sivustolla tai tarkastellessasi ja käyttäessäsi mainoksia ja muuta sisältöä.
 • (minus) Google ilmoittaa käyttöehdoissaan, että se voi tarkastaa sisällön määrittääkseen rikkooko se lakia tai yhtiön käytäntöjä.
 • (minus) Tekijänoikeusrikkomusepäilyihin suhtaudutaan Yhdysvaltain Digital Millennium Copyright Act -lain asettaman menettelyn mukaisesti, eikä siis esimerkiksi suomalaisen lainsäädännön mukaisesti.
 • (minus) Google voi kerätä tietoja käyttämistäsi palveluista ja niiden käyttötavoista sekä laitekohtaisia tietoja (muun muassa koskien laitteiston mallia, käyttöjärjestelmäsi versiota, yksilöllisiä laitetunnisteita sekä käyttämääsi mobiiliverkkoa, mukaan lukien matkapuhelinnumerosi). Lisäksi Google voi yhdistää saamiaan henkilötietoja muihin Googlen palveluissa oleviin tietoihin.
 • (minus) Google voi sulkea käyttöoikeuden yksipuolisesti oman harkintansa mukaan, mikä estää pääsyn tiedostoihin.

Kirjautuminen

 • Google-tili
 • Tiedostoja voi jakaa myös niin, ettei muiden käyttäjien tarvitse autentikoitua Google-tunnuksella.

Tukimalli

Palvelun tarjoaja

 • Google Inc.

Vastaavat palvelut

 • Dropbox, SugarSync, Apple iCloud, OneDrive, Spideroak, Box