A-taso

Suositeltava, laajasti korkeakouluissa käytetty palvelu. (Lue lisää)

Ei EU-alueella


Palvelu tuotetaan kokonaan tai osittain EU/ETA-alueen ulkopuolella. Asiakas on vastuussa eurooppalaisten tietosuoja- ja tietoturvavaatimusten toteutumisesta.  (Lue lisää)


 

ORCID

http://orcid.org/

Rekisteröitymällä ORCID:iin tutkija saa yksikäsitteisen tunnisteen, jota voi käyttää tuottamissaan aineistoissa. Rekisteröitynyt tai hänen valtuuttamansa taho voi tallettaa viitteet rekisteröidyn tuotttamista aineistoista palveluun.

Käyttöehdot ja tietosuojakäytännöt

Arvio

Palvelua ylläpitää riippumaton, voittoa tuottamaton yhteisö

Tutkija päättää itse viitteidensä näkyvyydestä ja ylläpitäjistä

+ Yliopistot ovat kytkemässä palvelua omiin järjestelmiinsä

 -  

Kirjautuminen

  • Palveluun kirjaudutaan siinä luotavalla tunnuksella ja salasanalla. Kirjautumisen voi tehdä myös Facebook tai eduGAIN tunnuksella.

Palvelun ansaintamalli

  • Palvelun tuottaja on voittoa tuottamaton yhteisö. Palvelu rahoitetaan organisaatiokäyttäjien maksuilla.

Palvelun tarjoaja

  • Palvelun tarjoaa ORCID Inc., 10411 Motor City Drive, Suite 750, Bethesda MD 20817, USA.
  • Ristiriitatilanteet ratkotaan sovittelumenettelyllä jonka tekee International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association tai tuomioistuimessa New Yorkissa USA:ssa.

Vastaavat palvelut