A-taso


A-tasoSuositeltava, laajasti korkeakouluissa käytetty palvelu. (Lue lisää)

 

Palvelussa ei ole havaittu erityisiä tietoturvariskejä ja palvelu voi soveltua korkeakoulukäyttöön. Huomioi kuitenkin, että kaikki materiaali ei sovi julkiseen ulkopuolisen tahon ylläpitämään palveluun. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimussuunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat), arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset aineistot eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Esimerkiksi käyttäjän sairastuessa vakavasti tai joutuessa onnettomuuteen korkeakoululla tai omaisilla ei yleensä ole pääsyä materiaaliin.

Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.

 

B-taso


B-taso

 

Palvelu ei sovellu kaikkiin käyttötarpeisiin. (Lue lisää)
Kaikki korkeakouluissa käytetty materiaali ei sovi julkiseen ulkopuolisen tahon ylläpitämään palveluun. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimussuunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat), arkistointi- tai sälyttämisvelvollisuuden alaiset aineistot eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Esimerkiksi käyttäjän sairastuessa vakavasti tai joutuessa onnettomuuteen korkeakoululla tai omaisilla ei yleensä ole pääsyä materiaaliin. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja.

 

Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.
 

C-taso


C-taso

Palvelun käyttö sisältää merkittäviä riskejä omistajuuteen, tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen. (Lue lisää)


Palvelut saattavat myös kerätä ja/tai luovuttaa tietoja ulkopuolisille kuten mainostajille ja yhteistyökumppaneille. Palvelun tuottaja voi myös muuttaa yksipuolisesti sopimusehtoja. Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) arkistointi- tai säilyttämisvelvollisuuden alaiset eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin. Vakavia ongelmia aiheutuu mm. siitä että korkeakoulu ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten omissa palveluissaan. Esimerkiksi vakavassa sairastumisessa korkeakoululla tai omaisilla ei ole pääsyä materiaaliin.


Huom. Pilviohje-sivuilla olevat arvioinnit koskevat ns. kuluttajapalveluita, eli henkilön itse käyttöönottamia palveluita. Korkeakoulun mahdollisesti erillisellä sopimuksella hankitut palvelut voivat poiketa kuluttajapalveluista niin toteutukseltaan kuin käyttöehdoiltaan.
 

 

  • No labels