Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Tälle sivustolle kerätään luovan ongelmanratkaisun työkaluja. Sivusto täydentyy opiskelijaryhmien töiden pohjalta.

 Suunnittelija toimii usein osana kehitysprojektia ja projekteissa onnistumiseen on kehitetty Champion-tools


 Onnistumisen iloa! Terveisin IPPD-tiimi Tampereen Yliopistolta.

  • No labels