Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Projektin kuvaus

Projektissa luodaan digitaalinen suunnittelu- ja oppimisympäristö joka mahdollistaa elinkeinoelämän suunnitteluhaasteiden ja operatiivisen toiminnan mallinnuksen, simuloinnin ja optimoinnin. Digital Design Platformiila on kolme päämäärää:

1) Opetusalusta mahdollistaa kustannustehokkaan ja tuottavan etä- ja lähiopetuksen

2) Opiskelijoilla on riittävät tiedot ja taidot arkipäivän suunnitteluhaasteiden ratkaisemiseen digitaalisilla välineillä

3) Opetusalusta tukee tutkimusryhmien tutkimuslinjoja ja opetustutkimuksen toteuttamista


Opetuksen tavoitetila projektin tuloksenaTavoitetilassa opiskelijat, opettajat ja tutkijat voivat toimia samassa ympäristössä ja tarpeellinen tieto on saatavilla. Suunnittelutuotokset ja niihin annettu palaute rakentuu vähitellen. Opiskelijalla menee vähemmän aikaa ”task switching” eli asetusaikaan kun harjoitustyön kohde on sama mutta näkökulma ja/tai vaativuustaso muuttuu. Sekä opiskelijat että henkilöstö kokevat vähemmän sähläystä, epäselviä tilanteita ja turhaa odottelua kun oppimisalusta toimii ja tarpeellinen tieto ja palaute kulkee oikein.

 

  • No labels