Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Tietoturvallisuus

Tämä on TTY:n eli Tampereen teknillisen yliopiston wiki-alusta, jonka aiheena on tietoturvallisuus, sen opiskelu ja sen opettaminen. Katso hallinnollisia lisätietoja sivun lopusta.

Noin vuoteen 2011 asti wikiä - tämän alustan edeltäjän edeltäjää - käytettiin laajasti tietoturvallisuuden kursseilla, sekä osana opiskeluprosessia että tuotosten julkaisuun. Sittemmin aktiviteetti on rajoittunut kursseille

Opiskelijoita varten on varattu tila https://wiki.eduuni.fi/display/tuttietoturvaopiskelijat/

Kurssilla käsiteltävät kirjat kysymyksineen ja vastauksineen ovat tämän linkin takana. Niihin on linkkejä myös muiden kurssien materiaaleista. Vastaavasti on hyödynnetty useita harjoitustöitä kurssilta

Vuonna 2009 harjoitustyönä oli neljän edeltävän vuoden harjoitustöiden kopiointi wikiin suljetulta Moodle-alustalta ja editointi. Vuoden 2010 harjoitustyönä oli jatkokurssin verkkomateriaalin vastaava käsittely. Jälkimmäisen työn tuotoksia ei ole siirretty tänne, koska materiaalia on sittemmin muokattu ja jäsennelty kuitenkin sen alkuperäisellä  Maso-alustalla. Aiemman työn tuloksia on tallessa näissä linkeissä:

  • OpetusSuunnittelu (vain TTY-pääsy). Tämä on muutaman sivun kokoelma kehitteillä olevia suunnitelmia.

Aineistot muualla kuin wikissä

Paljon kurssien aineistoja ja toiminnallisuutta on Moodlessa, joka ei ole julkisesti nähtävissä. Kursseilla on kuitenkin omat kotisivunsa ja paljon aineistoja on saatavana niiden kautta. TTY:n tietoturvakurssien kotisivut ja myös opinto-opaskuvaukset löytyvät julkisesta TT-portaalista.

Sivuston näkyvyys, muokattavuus ja tausta

Yleisesti materiaali tässä wikissä on kaikkien nähtävissä ja editointioikeus on ryhmän TietoturvaGroup jäsenillä. Jäseneksi pääsy edellyttää sopimista ryhmän WikiAdminGroup jonkun jäsenen kanssa. Joillakin alasivuilla on tätä sivua suppeampi näkyvyys TTY:n sisällä, esim. kurssien tarpeisiin, ja siellä editointioikeudet voivat puolestaan olla tätä sivua laajemmat.

Welcome to your new space!

Confluence spaces are great for sharing content and news with your team. This is your home page. Right now it shows recent space activity, but you can customize this page in anyway you like.

Complete these tasks to get started

  • Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  • Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  • Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  • Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access


Recent space activity

Space contributors

{"mode":"list","scope":"descendants","limit":"5","showLastTime":"true","order":"update","contextEntityId":41714427}


  • No labels