Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Luo uusi kypsyysnäyte valitsemalla sivun ylälaidasta "Uusi tentti" > Kypsyysnäyte

 


a) Klikkaa Uusi tentti -painiketta.
 


b) Valitse tentin tyypiksi Kypsyysnäyte
2. Liitä kypsyysnäyte opintojaksoon
Kirjoita opintojakson koodi (a) ja kirjoita tentille nimi (b).

...

 1. Arvosana-asteikko Kypsyysnäytteillä on Hyväksytty-Hylätty
 2. Tentaattori Kyspyysnäytteen Kypsyysnäytteen ohjaaja (jos opintotoimisto luo kyspyysnäytteen)kypsyysnäytteen). Valitse nimi ja klikkaa Lisää -painiketta. 
 3. Tehdään kielentarkastus Valitaan sen mukaan tukeeko kielentarkastus. Valintaa ei voi muuttaa, kun kypsyysnäyte on luotu! Huom! Kielentarkastajaa ei tule lisätä nimellä kypsyysnäytteen tentaattoriksi. Exam lähettää automaattisesti tiedon tarkastettavasta kypsyysnäytteestä kielentarkastajille.

...


4. Lisää kysymys/kysymykset

...

 • Aseta kypsyysnäytteen suoritusaika "Tenttiperiodi" kohtaan:
  • Alkaa: ensimmäinen mahdollinen suorituspäivä. Päättyy: viimeinen mahdollinen suorituspäivä.
  • Tentin kesto: valitse kypsyysnäytteelle oman korkeakoulusi ohjeistuksen mukainen tentin kesto.

...


 • Lisää osallistuja: kirjoita kenttään opiskelijan nimi > Valitse Lisää. Huom! Tarkista opiskelijanumerosta, että lisäät oikean opiskelijan kypsyysnäytteeseen. 
 • Mikäli opiskelija ei ole käynyt koskaan kirjautumassa EXAMiin, häntä ei löydy nimihaulla. Tässä tapauksessa voit lisätä hänen sähköpostiosoitteensa Tiedota palveluun kirjautumattomia osallistujia -kohtaan. Opiskelija saa EXAMista sähköpostin, kun tentti on julkaistu ja hän voi kirjautua palveluun tekemään tenttivarausta. Opiskelijaa ei enää tarvitse lisätä osallistujaksi, vaan opiskelija pääsee sähköpostin pohjalta tekemään kyspyysnäytteen. 
 • Älä toimita tentin ilmoittautumislinkkiä opiskelijalle, vaan opiskelijan tulee ilmoittautua saamansa sähköpostin kautta.
 • Voit lisätä uusia osallistujia kypsyysnäytteeseen myös julkaisemisen jälkeen. Osallistujia ei voi poistaa tentin julkaisemisen jälkeen.

 • Esikatsele kypsyysnäyte ennen julkaisua. Näkymä on pääpiirteissään kuten opiskelijoilla se näkyy tentissä.
 • Tallenna ja julkaise: Osallistujaksi merkitty opiskelija saa sähköpostia, että tentti on luotu ja tenttiaika on varattavissa opiskelijan työpöydällä.
  • Tentti näkyy ohjaajalle "Aktiiviset tentit" listassa, josta näet tenttiin tehdyt varaukset ja suoritukset.
  • Exam-järjestelmä lähettää kaikille tentin tentaattoreille viestin, kun opiskelija on käynyt tekemässä kypsyysnäytteen.

...


Voit jatkaa kypsyysnäytteen suoritusaikaa tarvittaessa tentin Julkaisuasetukset välilehdellä.

...