Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alla ovat yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, yo-sairaaloiden sekä tutkimuslaitosten julkaisutiedonkeruussa raportoimien julkaisujen metatiedot excel-tiedoistoina. Koodien selitteet ja tietokenttien määritelmät löytyvät OKM:n tiedonkeruukäsikirjoista.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

...