Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Luonnos

Vision

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehittämisohjelma: Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö

Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoa koordinoiva johtoryhmä

  • Vision toimeenpanoa varten asetettiin johtoryhmä ja viisi temaattista ryhmää.
  • Johtoryhmän toimikausi vuoden 2019 loppuun
  • Temaattiset ryhmät 2018 loppuun, päättäneet jo toimintansa.

Ryhmien asettamispäätös: Asettamispäätös 26.1.2018

Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistustyöryhmä

Uudistustyöryhmä kuvattu omalla sivullaan: https://wiki.eduuni.fi/x/j5NgBw

Ohjausyhteistyö ka.csc.fi

Ohjausyhteistyön rakenteet on kuvattu ka.csc.fi sivustolla: https://ka.csc.fi/index.html#ohjausyhteistyo

Muut vision kehittämisohjelmat

https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/korkeakouluvision-tiekartta-ja-kehittamisohjelmat-julkistettiinInfo

Kehittämisideoita ja lisäys- tai poistoehdotuksia tiekartan näihin osiin voitte lähettää osoitteeseen tiekartta@csc.fi.