Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4 VIRTA-opintotietopalvelun tietojen hyödyntäminen Vipusessa – ajankohtaista
(61) Annettiin CSC:lle toimeksianto jatkoselvittää tarkemman organisaatiorakennetiedon yhdistämistä Virran suoritus- ja mahdollisesti myös opiskeluoikeustietoon ja tiedon hyödyntämistarpeita korkeakouluissa. Kehitystyön etenemistä koordinoidaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmässä.


Keskustelumuistio (luonnos)


Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen
Haapamäki esittelee

...