Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • OPI-osahankkeen ohjausryhmä asetti ryhmän pysyväksi, koko RAKETTI-hankekauden ajan toimivaksi elimeksi, jota hyödynnetään osahankkeen tavoitteiden edistämisessä.
  • Kesällä 2014 KOOTuki-ryhmän perustamisen yhteydessä todettiin, että Synergiaryhmä on tarpeellinen rakenne ja sen toimintaa on syytä jatkaa myös Raketti-hankekauden jälkeen.
  • Vuoden 2018 puheenjohtajaksi valittiiin Synergiaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmälle puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan. Vuodelle 2020 puheenjohtajaksi valittiin projektipäällikkö Tapio Ekholm Metropolia ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajaksi erityisasiantuntija Totti Tuhkanen Turun yliopistosta. Vuoden 2017 puheenjohtaja, opintoasiainpäällikkö Janne Santala toimii ryhmän tukena. Synergiaryhmän Sanna Waris Oulun yliopistostosta. Synergiaryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Helena Majamäki CSC:ltä.
  • Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja sidosryhmien avoin keskustelufoorumi, jonka jäseneksi voi ilmoittautua ryhmän sihteerille opi(at)csc.fi. Ryhmän sihteeri ylläpitää myös listaa ryhmän jäsenistä.
  • Synergiaryhmän jäsenyys tarkoittaa kaksipäiväisiin työpajoihin ja kahden tunnin ACP-kokouksiin sekä sähköpostilistalla käytävään keskusteluun osallistumista mahdollisuuksien mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa noin 1-15 htp:n vuosittaista työmäärää. Työpajoihin ei ole etäosallistumismahdollisuutta.
  • Synergiaryhmän sähköpostilista synergia@postit.csc.fi on avoin kaikille korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä Synergiaryhmän jäsenyyttä, vaan listaa voivat seurata myös muut osahankkeesta kiinnostuneet henkilöt.

...