Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osio sisältää Funet-yhteisön yhteistyöryhmien materiaalia. Poikkeuksena ovat jo julkaistut Valmiit materiaalit, esimerkiksi parhaat käytännöt -dokumentit , jotka sijaitsevat info.funet.fi:n avoimella puolellaja raportit, löytyvät sivun Tekniset ohjeet ja raportit alapuolelta.

Yhteistyöryhmillä pyritään Funet-jäsenkunnan aktivoimiseen, keskustelun lisäämiseen ja omien kokemusten jäsentyneeseen kirjaamiseen.

...