Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Johtaja Pekka Lehtovuori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
Opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen, opetus- ja kulttuuriministeriö
Tietotekniikkapäällikkö Minna Harjuniemi, Helsingin yliopisto

HPC-laskennan asiantuntija Mikko Hakala, Aalto-yliopisto, sisällöllinen sihteeri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

...