Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

PAS-yhteistyöryhmän kokous 12.12.2018 -

...

Muistio

Aika:12.12.2018 klo 12:30 – 15:00
Paikka: CSC, Keilaranta 14, Espoo
Läsnä:

Jouni Eerola, Musiikkiarkisto
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Heikki Helin, CSC (sihteeri)
Aija Vahtola, Kansalliskirjasto
Kimmo Koivunen, CSC (puheenjohtaja)
Tapani Lahti, LUOMUS
Erik Lindholm, Kansalliskirjasto
Markus Merenmies, Kansallisarkisto
Mikko Merioksa, Kansalliskirjasto
Jussi Rusi, Kotus
Kare Salonvaara, Kansallisarkisto
Susanna Sääskilahti, Kansallisgalleria
Pekka Tähtinen, KAVI

1.      Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12:35 ja toivotti kaikki tervetulleeksi kokoukseen.

Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

2.      Uudistettu PAS-sopimusmalli

...

Kimmo Koivunen kertoi sopimusmallin uudistamisen vaiheista, erityisesti mitä on tapahtunut keväällä ja syksyllä, ja esiteli aikataulun seuraaviksi vaiheiksi.

Todettiin, että CSC voi tulla esittelemään asiaa organisaatioon, jos tälle nähdään tarvetta.

Todettiin, että PAS-johtoryhmä käsittelee sopimusta seuraavan kerran 30.1.2019. Organisaatioilta toivottiin mahdollisia kommentteja tätä ennen.

3.   PAS-määritysten hyväksyminen

...

Heikki Helin esittely määritysten seuraaviin versioihin tehdyt muutokset. Muutokset hyväksyttiin ja esiteltyjen muutoksien lisäksi päätettiin poistaa tiedostomuodon määrityksestä ePub versio 3.1.  Lisäksi, sovittiin että paketointimäärityksen seuraavaan versioon muutetaan EDTF vastaamaan keväällä ilmestyvää EDTF:n määritystä. 

4.      PAS-seminaarin palaute

Käsiteltiin 5.11.2018 järjestetystä PAS-seminaarista saatu palaute. Todettiin, että saatu palaute oli pääosin positiivista ja että seminaari oli selvä menestys. Seminaariin osallistui yli 100 henkilöä yli 50 organisaatiosta.   

Keskusteltiin miten usein vastaavia seminaareja järjestetään tulevaisuudessa, mutta päätöksiä asiasta ei tehty.

5.   Yhteistyöryhmän toiminta vuonna 2019

Kimmo Koivunen esitteli yhteistyöryhmän pääteemat vuodelle 2019: (1) Määritysten vuosikello, (2) säilytyksessä olevan aineiston määrän seuraaminen, (3) loogisen säilyttämisen vaatimuksien täsmentäminen ja (4) työpajat.

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää PAS-yhteistyöryhmän kokouksia organisaatioiden tiloissa, jolloin organisaatio voisi esitellä omaa PAS-toimintaansa. Asiasta ei tehty päätöksiä.

6.      PAS-palvelun säilytyksen tilanne ja käynnissä olevat käyttöönotot

Kimmo Koivunen kertoi PAS-palvelun laiteinfrastruktuurin uusimisesta. Uuden infrastruktuurin myötä PAS-palvelun kapasiteetti ja kyvyt kasvavat.

Todettiin, että säilytyksessä on 213,8 teratavua aineistoja 1 201 044 säilytyspaketissa (tilanne 11.12.2018).

7.      Muut asiat

8.    Seuraava kokous

...

CSC kertoi, että CSC aikoo liittyä OPF:n jäseneksi.

Todettiin, että PRONOMiin on lähetetty ehdotukset lisätä kirjastoon ePub:in eri versio ja HDF5.

8.   Seuraava kokous

Sovittiin, että kevään kokoukset (2kpl) sovitaan doodlella

9.   Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:09.