Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä

Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin virastoille tarjoama palvelu, jota CSC - Tieteen tietotekniikan keskus operoi. Virtu mahdollistaa valtion henkilökunnalle yhden käyttäjätunnuksen periaatteen valtionhallinnon yhteisten palveluiden pääsynhallinnassa. Virtu-käyttäjätunnistusjärjestelmää voivat käyttää valtion virkamiehet ja muut valtioon palvelussuhteessa olevat henkilöt. 

Palvelun liittymisessä ja muissa hallinnollisssa asioissa lisätietoa Valtorin sivuilta.https://valtori.fi/identiteetin-ja-paasynhallinnan-palvelut

Nykytilanne

Rekisteröityjä tunnistuslähteitä
HTML Include
urlhttps://virtus.csc.fi/rr/ploneimport.php?id=2
Rekisteröityjä palveluita
HTML Include
urlhttps://virtus.csc.fi/rr/ploneimport.php?id=3

Tarkemmin rekisteröidyt tunnistuslähteet ja palvelut löytyvät palvelulistasta.

Virtu-tiedotteita

Blog Posts
time30d