Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titleKäsikirjan status


Include Page
8 Käsikirjan status 2021
8 Käsikirjan status 2021Tiedonkeruulomake YO-11-opintopisteet-harjoittelukouluissa

Image RemovedImage Added


 Huomioithan muuttuneen mallitiedoston. Sarakkeiden uusi järjestys: Vuosi, Yliopisto, Ohjauksen ala...


Kuvaus

Harjoittelukouluissa suoritetut opintopisteet. Ohjauksen alaksi merkitään kasvatustiede (1). Kerätään seuraavissa alakategorioissa:

  •     Luokanopettajaharjoittelu
  •     Aineenopettajaharjoittelu
  •     Erityisopettajat
  •     Opinto-ohjaajat
  •     Lastentarhanopettajat
  •     Aikuiskoulutukseen painottunut harjoittelu
  •     Muut opettajankoulutusryhmät