Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Osio sisältää Funet-yhteisön yhteistyöryhmien materiaalia. Poikkeuksena ovat jo julkaistut parhaat käytännöt -dokumentit, jotka sijaitsevat info.funet.fi:n avoimella puolella.

Yhteistyöryhmillä pyritään Funet-jäsenkunnan aktivoimiseen, keskustelun lisäämiseen ja omien kokemusten jäsentyneeseen kirjaamiseen.

Panel
borderColor#66a4ae

Children Display
excerpttrue