Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kerätä tietoa verkonvalvonnan käytännöistä, olemassa olevista työkaluista sekä verkonvalvontatarpeista. Ja täten tukea verkonvalvonnan kehittämistä sekä viime kädessä parantaa kampusverkkojen käytettävyyttä mikä voi säästää työaikaa.

Tehtyä

Sivulla Katso sivu Verkonvalvonta

Työn alla

Työn alla, editoitavissa olevat dokumentit:

...