Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

eduroam CAT (Configuration Assistant Tool) on paikallisten loppukäyttäjien päätelaitteiden eduroam-ylläpitäjien (esim. organisaatioiden tietohallinto) käyttöön suunnattu työkalu/portaali, jonka avulla voidaan helpottaa eduroamin konfigurointia loppukäyttäjien päätelaitteisiin. CAT-portaaliin voi luoda profiileja, joihin konfiguroinnin helpottamiseksi tehty työkalu. Korkeakoulun verkkoylläpitäjä luo CAT-portaaliin profiilin, johon syötetään organisaatiokohtaiset tiedot ja asetukset, kuten RADIUS-palvelimen nimi, tuetut autentikointitavat, verkkotuen yhteystiedot ja organisaation logo. CAT koostaa asetukset ja varmenteet sisältäviä valmiita asennuspaketteja, joita verkkoylläpito voi jakaa loppukäyttäjilleen haluamallaan tavalla. Portaali löytyy näistä helppokäyttöiset käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketit ja käyttäjät voivat noutaa ne osoitteesta http://cat.eduroam.org. Geant-projektissa kehitetty CAT eteni tuotantoversioon keväällä 2013 ja sitä kehitetään yhä aktiivisesti.

...