Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

eduroam CAT (Configuration Assistant Tool) on loppukäyttäjien päätelaitteiden eduroam-konfiguroinnin helpottamiseksi tehty työkalu. Korkeakoulun verkkoylläpitäjä luo CAT-portaaliin profiilin, johon syötetään organisaatiokohtaiset tiedot ja asetukset, kuten RADIUS-palvelimen nimi, tuetut autentikointitavat, verkkotuen yhteystiedot ja organisaation logo. CAT koostaa näistä helppokäyttöiset käyttöjärjestelmäkohtaiset asennuspaketit, ja käyttäjät voivat noutaa ne osoitteesta http://cat.eduroam.org. Geant-projektissa kehitetty CAT eteni tuotantoversioon keväällä 2013 ja sitä kehitetään yhä aktiivisesti.

...