Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Gunnar Sivertsen, Research Professor, NIFU - Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education
  • Immo Aakkula, hallitusneuvos, opetus- ja kuttuuriministeriö
  • Helena Majamäki, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
  • Hanna-Mari Puuska, projektipäällikkö, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

...

Ryhmä on hyväksynyt viimeisen kokouksensa päätöslista- ja kesksutelumuistion sähköpostitse.

Päätöslista

4. Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen koulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

...

  • (85): Opiskelijan etupalveluita, kuten digitaalista opiskelijakorttia tuottava Frank Oy on esittänyt pyynnön integroitua VIRTA-opintotietopalveluun. Keskustelu tietotarpeista ja tietojen käyttötarkoituksesta, teknisestä hyödyntämistavasta ja integroitumiseen liittyvistä lainsäädännöllisistä raameista on käynnistetty. Kun suuntaviivoista on sovittu, integroitumisen toteuttamiseksi tarvitaan korkeakoulukohtaiset suostumukset (toimeksiantodokumentit) liittää Frankin palvelu VIRTA-opintotietopalveluun. Yksittäisen oppijan tietojen välittämiseen Frankin palveluun vaaditaan korkeakoulun suostumuksen lisäksi rekisteröidyn nimenomainen suostumus.  Kansallinen ja eurooppalainen lainsäädäntö asettaa tietojen avaamiselle rajoitteita ja velvoitteita, mutta yleisenä periaatteena koulutustietojen avaaminen kansalaisten saataville VIRTA-opintotietopalvelusta edistää juuri niitä tavoitteita, joita digitalisaatiolle on valtakunnallisesti asetettu. Ajantasaisesti ja automaattisesti rajapintojen kautta saatavilla oleva tieto avaa mahdollisuuksia rakentaa oppijoille uudenlaisia, yksilöllisiä digipalveluita mahdollistaen myös uudenlaisten liiketoimintamallien syntymisen.

Keskustelumuistio

...

https://confluence.csc.fi/download/attachments/62048614/2016_12_15_Liite_13_Muistio_Korkeakoulujen_valtakunnallisen_tietovarannon_ja_OKMn_tiedonkeruiden_ohjausryhma_2016_12_15.docx

...

2. Edellisen kokouksen päätöslistan ja keskustelumuistion hyväksyminen

Paula Merikko esittelee päätöslistan ja keskustelumuistion (liite 1).

...