Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

4.A) Yleinen tietosuoja-asetus: kysymyksiä ja vastauksia

Immo Aakkula esittelee (liite 3).

4.B) Lupakäytännöt tietojen luovutukseen VIRTA-julkaisutietopalvelusta

...